Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Jak pomůže rekvalifikace při hledání nové práce

Jak pomůže rekvalifikace při hledání nové práce

Reading time: 4 mins
Jak pomůže rekvalifikace při hledání nové práce

Zatímco v dřívějších dobách bylo běžné, že člověk vystudoval určitý obor a tomu se věnoval až do důchodu, dnešní situace je diametrálně odlišná. Dnes už se prakticky nesetkáme s případy, kdy pracovník po studiích nastoupí do zaměstnání a vytrvá v něm až do penze. Lidé mění práci z mnoha důvodů, přičemž mezi ty nejčastější patří touha posouvat se dál, vyšší plat, změna zdravotního stavu a zánik pracovní pozice. Zejména posledně jmenovaný příklad je velmi nepříjemný, protože o práci může přijít kdokoliv a najít uplatnění ve stejném segmentu nemusí být vždy jednoduché. Zvláště u málo poptávaných oborů je častokrát jedinou možností, jak zvýšit své šance na trhu práce rekvalifikace.    

Co si představit pod pojmem “rekvalifikace”

Rekvalifikace se provádí formou rekvalifikačních kurzů za účelem změny nebo rozšíření stávající kvalifikace. Tyto kurzy obvykle trvají několik měsíců a jsou zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o rekvalifikaci. S tímto osvědčením můžou vykonávat práci v daném oboru nebo například podnikat. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že rekvalifikační kurz musí být akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jen v takovém případě je osvědčení o rekvalifikaci platné.

Pro koho je rekvalifikace vhodná

Jednoduše pro kohokoliv, kdo uvažuje o změně oboru nebo hledá nové pracovní uplatnění. Rekvalifikační kurzy nejsou limitované věkem ani podmíněné dosaženým vzděláním nebo praxí (ve většině případů). Na kurzech se tak mohou potkat čerství absolventi středních či vysokých škol, maminky po rodičovské dovolené nebo lidé pár let před důchodem, kteří potřebují zvolnit tempo a vybrat si klidnější pracovní obor. Častou skupinu také tvoří nezaměstnaní lidé vedení v evidenci úřadu práce. Je to logické, protože v některých případech mohou úřady práce rekvalifikační kurz proplatit.

Výhody rekvalifikace

  • Vyšší šance na trhu práce. Primárním účelem rekvalifikace je zvýšit šanci na nalezení nového pracovního místa. Doba se mění a s ní i poptávka po konkrétních oborech. Firmy stále častěji používají automatizaci a výpočetní techniku, což má přímý dopad na některé profese. Dobrou zprávou je, že ačkoliv některá pracovní místa přirozeně zanikají, vlivem moderních technologií se na trhu práce objevují nové obory. Jedním z fenoménů je například online marketing, jehož význam v době pandemie výrazně narostl, neboť společnosti se v období uzavírek a zákazů začaly více orientovat na internet. 
  • Vyšší konkurenceschopnost. Rozšířením svých znalostí získají absolventi rekvalifikace náskok před konkurencí. Kromě toho, že se budou pro budoucího zaměstnavatele jevit jako vhodnější kandidáti na volnou pracovní pozici a mají příležitost vyjednat si na pohovoru lepší platové podmínky a ohodnocení.
  • Menší míra nejistoty. Změna zaměstnání se čas od času nevyhne žádnému z nás, přičemž s sebou obvykle nese určitou míru nejistoty. Zde platí přímá úměra. Čím delší čas strávil pracovník na jedné pozici, tím hůř se mu bude hledat nové zaměstnání. Přeci jen byl zvyklý na určitý styl práce a ten se v každé firmě liší. Pro takového člověka představuje ztráta zaměstnání značný stres spojený s dávkou nejistoty. Osvědčení o rekvalifikaci sice negarantuje okamžité nalezení nové práce, ale jeho držitelé jsou si vědomi svých možností, což snižuje míru nejistoty.  
  • Prevence proti syndromu vyhoření. Existují zaměstnání, která jsou více náchylná k syndromu vyhoření. Typicky se to týká “pomáhajících” profesí jako jsou například lékaři, zdravotní sestry, psychologové, učitele, rodinní poradci, fyzioterapeuté, sociální pracovníci apod.  Deprese a úplná apatie pak mnohdy představuje poslední fázi syndromu vyhoření, který již musí daný jedinec řešit a přitom by se mu včasnou změnou prostředí a zaměstnání dalo vyhnout úplně. 
  • Kombinace více oborů. Kombinace více oborů je výborným prostředkem proti stereotypní a nudné práci. Využít ji mohou například ženy na mateřské dovolené, které zkombinují vícero prací na částečný úvazek. Rekvalifikovat se lze v různých oborech, případně využít příbuzné obory a věnovat se dvěma pozicím v jedné firmě. Mnoho menších a středních zaměstnavatelů takového člena týmu skutečně ocení.

Psali jsme také:

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR