Přejít k hlavnímu obsahu

Postup, jak získat zaměstnance z Ukrajiny prchající před válkou

Read time: 4 minuty
Postup, jak získat zaměstnance z Ukrajiny prchající před válkou

Zaměstnávání Ukrajinců má v naší zemi dlouholetou tradici začínající již v devadesátých letech minulého století, kdy se na české i ukrajinské straně otevřely hranice a začali k nám proudit zahraniční pracovníci. Ukrajinci si rychle získali pověst poctivých a pracovitých zaměstnanců, kteří se nezaleknou žádné práce. Obliba těchto cizinců zašla dokonce tak daleko, že jsou na nich dnes některá česká odvětví zcela závislá. Ruská invaze na tuto východoevropskou republiku pak znamenala výrazný nárůst této pracovní síly na tuzemském trhu práce. V rámci pomoci pak Česká republika zahájila řadu podpůrných aktivit a dokonce změnila legislativu. Po jedenácti měsících od začátku konfliktu se situace v tuzemsku stabilizovala, a proto přinášíme aktuální postup, jak získat zaměstnance z Ukrajiny prchající před válkou.

Jak mají postupovat Ukrajinci

Ukrajinci mohou přicestovat do České republiky třemi způsoby, ale protože píšeme o lidech prchajících před válkou, zaměříme se na uprchlíky. Ti mohou na základě Lex Ukrajina od 21. března 2022 zažádat o tzv. dočasnou ochranu. Aktuálně platí do 31. března. 2023, přičemž lhůta pro vyřízení žádosti činí 60 dnů. Platí zde jediná podmínka, že žadatelé o dočasnou ochranu nesmí být zároveň občany jiného členského státu Evropské unie.

Proces vyřizování je stejný jako v případě žádosti o speciální vízum. Aby mohla být dočasná ochrana kladně vyřízena, musí ukrajinští pracovníci kromě splnění podmínek předložit vyplněnou žádost o dočasnou ochranu, pasovou fotografii ve velikosti 45 x 35 mm a platný cestovní pas. Při řešení otázky, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, je pak navíc nutné brát na zřetel, že žadatelé musí prokázat zajištěné bydlení v případě, kdy nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem.

Ukrajinci v režimu dočasné ochrany jsou pak považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem a mají volný přístup na český trh práce včetně nároku na evidenci žadatelů o zaměstnání na úřadech práce.

Jaké povinnosti odpadly?

Po změně legislativy již nemusí Ukrajinci žádat o pracovní povolení, neboť v případě, kdy je jim udělena dočasná ochrana, jsou z právního hlediska považováni za cizince s uděleným trvalým pobytem na území České republiky.

Zaměstnavatelům, kteří řeší problém, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, zase odpadla povinnost ohlásit volné pracovního místo na úřadu práce ČR (týká se uprchlíků se speciálním vízem) a je možné tuto pozici obsadit okamžitě. Tím se výrazně zvýšila flexibilita zaměstnávání válečných utečenců. 

Jaké povinnosti zůstaly?

Zaměstnavatelům zůstala informační a evidenční povinnost. Dál musí informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o zaměstnání ukrajinského pracovníka, a to nejpozději v den nástupu (tuto povinnost mu ukládá ustanovení § 87 zákona o zaměstnanosti).

Stejně tak zůstalo v platnosti nařízení § 102 zákona o zaměstnanosti, podle kterého musí každý zaměstnavatel vést evidenci cizinců v rozsahu daného zákonným ustanovením.   

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Zaměstnavatel

V tomto bodě stačí uvést, že zaměstnavatelé nesmí dělat rozdíly mezi českými a zahraničními pracovníky. Týká se to zejména:

 • Spravedlivého a rovného zacházení,
 • Bezpečných pracovních podmínek,
 • Pracovní smlouvy (musí být vždy v písemné podobě),
 • Garantované minimální mzdy,
 • Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem,
 • Placené nemocenské,
 • Placené dovolené.

Zaměstnanec

 • Zaměstnanec je pak povinen především:
 • Řádně pracovat,
 • Plnit pokyny nadřízených,
 • Dodržovat veškeré pracovní předpisy,
 • Nejednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“