"Výborné komunikační schopnosti": co to vlastně znamená? | WORKINTENSE
Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / "Výborné komunikační schopnosti": co to vlastně znamená?

"Výborné komunikační schopnosti": co to vlastně znamená?

Reading time: 5 mins
Komunikační schopnosti - Workintense

Takže Vy si myslíte, že máte dobré komunikační schopnosti? To asi nebudete sami…

Téměř každý uchazeč uvádí, že má vynikající komunikační schopnosti a téměř v každé nabídce práce jsou vyžadovány – ale co je tím vlastně myšleno? A proč je to důležité ve Vaší práci?

Ve většině zaměstnání je potřeba, aby lidé uměli dobře komunikovat, vyjádřit se jasně a pozitivně, a to jak verbálně, tak v psaném projevu. Protože jde o jednu z klíčových podmínek úspěchu, vyplatí se vědět, co přesně tato fráze zahrnuje. A je toho víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Problém je, že pojem „dobré komunikační schopnosti“ je tak nadužívaný a široký, že je vlastně těžké určit, co přesně znamená.

Dobré komunikační schopnosti jsou v pracovním prostředí především o schopnosti sdělovat druhým informace jasně a jednoduše tak, aby byly správně pochopeny a aplikovány. To znamená, že byste měli umět například rozumět instrukcím, ale také instruovat ostatní, učit se novým věcem, podávat žádosti, klást otázky a sdělovat informace.

Znamená to také, že se umíte adaptovat na nové prostředí a různé situace, rozumět chování ostatních lidí, dosáhnout kompromisu, vyhýbat se konfliktům a v případě, kdy nastanou, je umět řešit. Velká část dobré komunikace je vlastně o empatii a schopnosti rozumět tomu, jak ostatní interpretují Vaše slova a chování. Nezapomínejte, že komunikace je obousměrná, je tedy zásadní umět i dobře naslouchat.

Dobré komunikační dovednosti jsou tou nejzákladnější a nejužitečnější podmínkou úspěchu, kterou můžete mít. Pro zaměstnavatele jsou dobré komunikační schopnosti bez nadsázky dovedností číslo jedna. Pokud máte pocit, že Vám na tomto poli ještě něco chybí, měli byste si zapamatovat následující instrukce:

Hlavu vzhůru

Otevřené dlaně, oční kontakt, úsměv, správné držení těla, respektování osobního prostoru druhých – to vše patří k dobré komunikaci. Tyto znaky signalizují Váš pozitivní postoj a pomáhají k tomu, abyste na druhé působili otevřeně a důvěryhodně. Dobrá řeč těla pomáhá vytvářet dobré vztahy a vede k tomu, že lidé k Vám budou mít nejen větší důvěru, ale budou Vám také chtít naslouchat a pracovat s Vámi.

Mít vyřídilku

Umět se dobře vyjadřovat neznamená, že musíte mít zrovna rétorické schopnosti Winstona Churchilla a nebo být graduovaný v českém jazyce. Je však potřeba, abyste se vyjadřovali srozumitelně, jasně a stručně a aby Vaše myšlenkové pochody byly logické. Mluvit sebejistě a zároveň laskavě Vám zajistí důvěru posluchačů a pomůže vytvářet pevné vztahy se spolupracovníky i klienty.

Je také potřeba přizpůsobit svůj mluvený projev posluchačům, a to se týká například i výběru slov a tónu při různých příležitostech. Musíte se umět flexibilně adaptovat na komunikační situaci a používat vhodný žargon vzhledem k Vašim posluchačům.

Buďte přesní

Už jste někdy dostali text, který byl až příliš stručný, nebo e-mail, který prostě nedával smysl? Dobře komunikovat znamená také umět dobře psát, anebo to umět alespoň natolik, aby ostatní pochopili, co chtěl básník říct. Roli hraje nejen gramatika, interpunkce či větná skladba, ale platí také to, co u mluveného projevu – umět zvolit správná slova. Důležité je také rychle číst a pochopit text, používat e-mail a odesílat a odpovídat na zprávy v adekvátním čase.

Společenský kontext

Zásadní roli v komunikaci hraje také schopnost zvolit vhodnou mluvu v závislosti na kontextu. Efektivita Vaší komunikace se odvíjí od toho, jak se Vám podaří přizpůsobit hovor různým prostředím, příjemcům a také cílům.

Typ komunikace závisí také na druhu Vaší práce. Pokud jste například učitelka, využijete celou škálu komunikačních dovedností – psaný, mluvený projev i řeč těla – protože budete komunikovat s různorodými jedinci i skupinami lidí. Musíte být empatická, ale také umět zavelet. Skloubit tyto signály tak, aby fungovaly, je součást toho, co z Vás bude dělat dobrou učitelku.

Psaný životopis versus osobní pohovor

Váš životopis zprostředkovává zaměstnavateli první dojem o Vaší osobě. A vzhledem k tomu, že větu „Mám velmi dobré komunikační schopnosti“ umí napsat každý, pravda vyjde najevo, až když přijde řada na osobní pohovor.

Na základě Vašeho CV umí zkušený personalista okamžitě zhodnotit Váš psaný projev – posoudí gramatiku, stavbu vět a projeví se zde také to, jak po sobě umíte zkontrolovat hotovou práci. Má-li Vás brát personalista vážně, zkontrolujte si v životopise gramatiku a mluvnici. Protože je toho tolik, co na Vás životopis může prozradit, doporučujeme jeho tvorbu svěřit odborníkům.

Při osobním pohovoru se hned ukážou všechny Vaše případné komunikační nedostatky, což bude mít velký vliv na hodnocení o Vaší vhodnosti pro danou pozici. Personalista bude sledovat Vaši řeč těla, mluvený projev, Vaší sebedůvěru, výběr slov, tón řeči. V tuto chvíli už bude těžké něco předstírat, ale může se Vám hodit, když budete předem připraveni na potencionální dotazy, které mohou u pohovoru padnout.

Na pohovoru můžete být dotázání, abyste dali příklad, kdy jste využili své komunikační dovednosti. Můžete si vybrat z mnoha situací: kdy jste vyřešili nějaký konflikt, kdy jste dokázali přesvědčit zákazníka ke koupi, nebo prosadit u šéfa svůj nápad. Ve všech případech můžete k těmto situacím přistupovat z různých hledisek a zdůraznit buď svou empatii, pochopení či diplomacii nebo schopnost přizpůsobit se situaci.

Bez ohledu na to, jakou profesi vykonáváte a bez ohledu na zjevnou vyprázdněnost fráze, se Vám zlepšování „komunikačních schopností“ v budoucnosti mnohonásobně vyplatí. Pokud se k tomu správně postavíte, máte zaručenou mnohem hladší cestu životem i kariérní postup.

Psali jsme také:

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR