Přejít k hlavnímu obsahu

Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Read time: 6 minut
Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Pojem “stáž” vychází z francouzského slova “stage” a dá se překládat jako zkušební doba nebo školení. Samotný výraz stage zase pochází z francouzského výrazu “etage”, označení pro pobyt. Prapůvodně se tak jako stážisti oslovovali studenti středních a vysokých škol na školicím pobytu. Postupem času odpadla podmínka na stáže dojíždět, a proto se jako stážisté označují i studenti, kteří mají školící programy ve svém rodném městě. Oproti zvykům z minulosti jsou dnešní stáže zaměřené také na humanitní obory, které své využití v praxi nemají. Stáže se často konaly v cizích zemích a k jejich financování sloužily státní dotované programy. 

Co je to konkrétně ta stáž?

Stáž je určena studentům a absolventům vysokých škol za cílem poskytnout jim návyky, které se jim budou hodit v dalším pracovním životě. Konkrétně se jedná například o získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Výhodou stáže je, že studentům poskytne možnost vyzkoušet si první zaměstnání a otestovat si své schopnosti. Stážisté také získají nové znalosti a dovednosti a samotná stáž pak slouží jako vodítko, kam se budou stážistovi pracovní kroky dále ubírat. Na rozdíl od brigád nejsou obvykle nijak honorované a mají pouze pomoci studentovi v rozhodování, jakým směrem se dál bude jeho pracovní kariéra vyvíjet.

Kdo to je stážista

Pod pojmem stážista se rozumí absolvent vysokých škol, který v rámci stáže projde několika oblastmi firmy. Důležité je, aby stážista prošel v rámci firmy co nejvíce oddělení a získal tak reálný obrázek o tom, jak daná společnost funguje. Během své stáže si také vybuduje svou první síť kontaktů a získá první zkušenosti. Stážisté se vyplatí i firmám. Mohou si sami “vychovat” zaměstnance, který bude detailně obeznámen s interními procesy.

Jak stáž funguje v praxi

Pro lepší orientaci jsme uvedli příklad postupu stáže a rozdělili ho do 9 základních skupin. Příklad se týká Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické.

  1. Výběrové řízení. V této fázi je míč na straně fakulty. Ta v pravidelných intervalech vypisuje výběrová řízení po celém světě a studenti je sledují přes web fakulty. Pakliže si student z nabídky nevybral, ale přišel s vlastní praxí, záleží na proděkanovi pro pedagogiku, zda stáž schválí. Roli zde mimo jiné hraje výpis pracovní pozice (job description) potvrzené firmou a rozsah pracovní doby včetně délky stáže.
  2. Garant. Pakliže jste prošli prvním kolem a stáž je schválená, musí Vám fakulta přiřadit vhodného garanta. Ten se rekrutuje z řad akademických pracovníků fakulty. Garant je taková studentova dobrá duše, po celou dobu stáže s ním spolupracuje, a je to právě garant, u kterého bude student psát a následně obhajovat písemný projekt ze stáže. Student má při výběru garanta poradní hlas, ale hlavní slovo má proděkan pro pedagogickou činnost. 
  3. Podepsání smluv. Obvykle se podepisují smlouvy ve třech provedeních. Každá smlouva je originál a liší se podle typu stáže. S výjimkou stáží v CzechTrade a CzechInvest podepisuje fakulta smlouvy jako poslední. Výjimku tvoří stáže na ambasádách, kdy se třístranná smlouva častěji nahrazuje oficiálním potvrzením ambasády nebo MZV o schválení stáže.
  4. Stáž je evidována fakultou. Po splnění všech formalit a podepsání smlouvy fakulta eviduje stáž ve svém elektronickém systému, v případech zahraničních stáží v systému InSIS. V této fázi již nemusíte nic dokládat, pouze fakulta Vám na začátku daného semestru zapíše předmět stáže a vyplacenou finanční podporu.
  5. Při zahájení semestru, kdy Vám byla přiznaná stáž, škola pouze zapíše stáž do informačního systému InSIS. Zde je důležité vycházet z toho, že předměty stáží nelze registrovat, ani si je nemůžete sami zapsat. Na druhou stranu Vám fakulta odstraní ze zápisu všechny ostatní předměty (u vybraných typů stáží).
  6. Vyplácení finanční podpory. Asi nejpříjemnější část celé stáže. Studenti se podpory dočkají nejdříve na začátku měsíce následujícím po zahájení stáže. Zde je však nutné zdůraznit, že se nejedná o nárokovou část. Výši stipendia určí stipendijní vyhláška a také stav studentova prospěchu. Student nemusí o stipendium žádat, je ale nutné, aby včas poskytl studijní referentce číslo svého bankovního konta.  
  7. Písemný projekt. Studenti se nejezdí na stáž rekreovat, to je obecně známý fakt. Je nutné, aby v průběhu stáže samostatně vypracovali písemný projekt, jehož obhajoba je podmínkou splnění předmětu. V ideálním případě si student ještě před odjezdem na stáž zvolí téma své práce za podpory garanta a dle jeho připomínek pak celou práci zpracuje. S garantem si také dohodne termín odevzdání práce do InSIS.
  8. Pracovní hodnocení studenta. U osmého bodu se tak trochu láme chléb. Společnost, kde jste stáži vykonávali, Vám vyplní Pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxi. Slouží k tomu speciální formulář, který obdržíte na fakultě. Hodnocení Vám bude předáno v zalepené obálce. Společnost bude mimo jiné hodnotit Váš přístup k práci a samotné hodnocení má podstatný vliv na hodnocení celé stáže. Zalepenou obálku pak předáte při obhajobě garantovi praxe.
  9. Obhajoba projektu. Nastal konec stáže a studenti se vrací zpátky do školy. Čeká je nejdůležitější část celé stáže, totiž samotná obhajoba projektu. Při ní jsou obvykle účastní Váš garant a další akademický pracovník. Studenti by po návratu ze stáže měli být schopni obhájit svůj projekt. Po obhajobě je jim do InSIS vložena známka, která odráží výkon na stáži i zpracování odborného projektu.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“