Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

Reading time: 5 mins

V současné době se český pracovní trh potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností. Pakliže se tato skutečnost negativně promítá i do vaší firmy, možná by se vyplatilo zvážit řešení v podobě zahraničních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že do naší země přichází za prací především lidé z Ukrajiny, chtěli bychom vám stručně představit program dříve známý pod jménem Režim Ukrajina a jeho výhody.

Jak to funguje?

Režim Ukrajina byl spuštěn v srpnu 2016 právě jako reakce na nedostatek uchazečů o zaměstnání v konkrétních oborech – měl zjednodušit a urychlit administrativní proces spojený s žádostí o dlouhodobé vízum v ČR a zaměstnaneckou kartu. Daný proces za normálních okolností trvá něco přes rok a takovou dobu si české firmy zkrátka nemohou dovolit čekat. Zaměstnavatelé tedy mohou prostřednictvím projektu přes tzv. garanty podat žádost a získat tak při splnění určitých podmínek potřebnou pracovní sílu. Od 1. září 2019 byl projekt nahrazen programem Kvalifikovaný zaměstnanec

V rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec je možné nabírat pracovníky i z jiných třetích zemí, my se ale budeme věnovat pouze Ukrajině, neboť ta má nejvyšší roční kvóty pro příjem zaměstnanců – 41 000 míst ročně (ostatní země mají do 2000 žádostí ročně). Režim je určen pracovníkům s nízkou či střední kvalifikací a to jen k přímému zaměstnávání. Nicméně agentura práce může fungovat jako garant pro podání žádosti zaměstnavatelem. 

 

Podmínky přijetí

Před přihlášením do programu musí firma splnit několik základních podmínek. Tou první je minimálně dvouletá existence podniku. Kromě toho pak alespoň šest zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Dalším požadavkem je pravidelné zveřejňování účetních závěrek, nejméně za poslední dva roky. Zaměstnavatel je rovněž povinen zveřejnit volné pracovní místo v centrální evidenci volných pozic – místo musí být obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty a ohodnocené platem minimálně ve výši 1,2násobku tzv. zaručené mzdy.

V neposlední řadě se pak přidává ještě několik aktuálních dokumentů – např. potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a české správy sociálního zabezpečení, dále čestná prohlášení  - o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny nebo o tom, že za poslední dva roky nebyla zaměstnavateli uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce a další prohlášení, která jsou blíže specifikovaná během podávání žádosti. Pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky, bude zaměstnavatel do programu zařazen po dobu jednoho roku a smí obsazovat svůj podnik pracovníky ze všech zemí, které se programu účastní. 

 

Proč se to vyplatí?

Hlavním důvodem pro nábor lidí z Ukrajiny skrze program Kvalifikovaný zaměstnanec je, že občané Ukrajiny sem nejčastěji přichází právě za těmi profesemi, které české firmy nejvíce potřebují. Jedná se o nízko a středně kvalifikované pozice hlavně v technických oborech – vyhledávaní jsou tedy tesaři, truhláři, stavební dělníci. Velká poptávka je též např. po pekařích, cukrářích nebo skladnících. Zaměstnance s nízkou kvalifikací požaduje do svého kolektivu třetina českých firem. Středně kvalifikované pracovníky pak shání už celá polovina. Uspokojení poptávky tohoto množství firem, kterého je Ukrajina schopna dosáhnout, by mohlo personální nesnáze v ČR pozitivně ovlivnit. Vzhledem k tomu, že program celý proces náboru zaměstnanců z ciziny výrazně urychluje a zjednodušuje, nabízí se tak firmám efektivní a dlouhodobé řešení.   

Zejména Ukrajinci jsou známí svou pracovitostí, pozitivním přístupem k práci a časovou flexibilitou. Mnohým z nich nedělá potíže občasná práce o víkendech, o svátcích nebo přesčas. Díky tomu tedy firmě často usnadní např. řešení záskoků za náhlou absenci z důvodu nemoci. Vzhledem k jejich vysokému pracovnímu nasazení také firmám pomohou nejen vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale mnohdy i zvýšit produktivitu. (Na druhou stranu by toho zaměstnavatel pochopitelně neměl zneužívat.)

Výhodné pro firmu též je, že se hlásí do programu sama za sebe, ale může přitom využít pomoci personální agentury. Agentura totiž obstará veškerou mnohdy náročnou administrativu spojenou se zajištěním zaměstnaneckých karet i náborem samotným. Zaměstnanci firmy tedy mají i nadále volné ruce na jiné věci, potřebné v danou chvíli. 

 

Co nám říká statistika

Užitečnost celého projektu nám potvrzují v neposlední řadě také statistická data. Hospodářská komora zveřejnila, že během prvních dvou let existence Režimu Ukrajina přišlo do České republiky za prací více než 13 000 osob. Celkový počet žádostí ze strany zaměstnavatelů činil za stejnou dobu více než 17 000. Koncem roku 2018 pak již v ČR bylo zaměstnáno více než 121 000 lidí z Ukrajiny, což znamená pětinu všech cizinců zaměstnaných v Česku. Výsledky průzkumů tedy potvrzují, že zájem firem o ukrajinské zaměstnance má – a pravděpodobně bude i nadále mít – stoupající tendence.

 

Psali jsme také:

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR