Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Personalistika a řízení lidských zdrojů

Personalistika a řízení lidských zdrojů

Reading time: 4 mins
Personalistika a řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů (anglicky Human Resources Management, zkratka HRM) v sobě zahrnuje všechny procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů. Někdy se pro zjednodušení používá termín “personalistika”. Jedná se vlastně o koncepci personální práce, která se začala formovat zhruba v 50. až 60. letech minulého století. 

HRM v praxi

Předchůdcem této koncepce byly personální administrativa a personální řízení. Zjednodušeně se dá říci, že HRM zlidštilo lidské zdroje, ke kterým se do té doby přistupovalo jako ke složkám v personálních záznamech. Řízení lidských zdrojů posunulo význam člověka v organizaci jako nejdůležitějšího podnikového zdroje. V rámci práce se tedy klade důraz na řídící a koncepční činnosti. Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další pracovníky personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci.

Personalistika

Personalistika má především úzké vazby na následující body:

 • Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace. Metody vzdělávání na pracovišti (anglicky On the Job Training, zkratka OJT) jsou všechny metody vzdělávání, které probíhají v průběhu pracovního procesu přímo na pracovišti. Jedná se o celoživotní způsob vzdělávání, při kterém zaměstnanci získají praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti. 
 • Evidence zaměstnanců. Jedná se spíše o rutinní práci, avšak velmi důležitou. Nikdo nechce mít ve své práci zmatek a nepřehlednost. Evidence zaměstnanců slouží především účtárně při zpracování mezd. 
 • Personální plánování. Jedná se o pojem, který označuje jednu z personálních činností. Smyslem personálního plánování je zajistit, aby organizace měla v potřebné kvantitě i kvalitě k dispozici lidské zdroje nezbytné pro dosahování obchodních cílů podniku. Určuje,  jaké lidské zdroje bude organizace potřebovat a kde je získá (zda z vnitřních zdrojů nebo externích zdrojů), případně, jak se bude muset lidský kapitál vzdělávat, školit a rozvíjet. Součástí personální strategie by tedy měla být co možná nejpřesnější prognóza potřeby pracovní síly po kvalitativní i kvantitativní stránce a současně prognóza budoucí situace na trhu práce. A samozřejmě realistické srovnání obou prognóz.
 • Zaměstnanecké benefity. Jedná se o výhody nebo nefinanční plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci nad rámec mzdy nebo platu. Jejich cílem je vytvořit nadstandardní podmínky pro zaměstnance, neboť pouze spokojený zaměstnanec je produktivní zaměstnanec. Mezi nejčastější benefity patří:

       1. Zdravotní benefity

                - Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
                - Individuální zdravotní péče
                - Placená krátkodobá nemoc (např. bez nutnosti vybírání nemocenské nebo návštěvy lékaře)

       2. Důchodové benefity

                - Penzijní připojištění
                - Životní pojištění

       3. Benefity na pracovišti

                - Občerstvení na pracovišti
                - Závodní stravování
                - Placené společenské nebo sportovní akce
                - Dárky od zaměstnavatele

Jak HR obstojí v nové konkurenci?

V prvé řadě musíme říci, že jedinou konkurenční výhodu, kterou má majitel firmy je jeho vlastní organizace. Všechny ostatní konkurenční výhody se dají zkopírovat (například snižování nákladů, automatizace, moderní technologie, logistika a distribuce nebo výroba a marketování produktů a služeb). Dříve nebo později (ale spíš dříve) začnou tyto konkurenční výhody implementovat do svých firem i ostatní konkurenční společnosti.   

Personální ředitel

Personální ředitel (Chief Human Resources Officer, zkratka CHRO) patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci. Mezi jeho základní zodpovědnosti patří personalistika a lidské zdroje. Úkolem CHRO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje lidských zdrojů, slaďování cílů organizace s potenciálem a schopnostmi lidí a rozvoj lidského kapitálu. Je rovněž odpovědný za dodržování zákonem daných povinností ve vztahu k zaměstnancům. Je jedním z členů vrcholového managementu. Mezi další vrcholový management spadají:

 • Generální ředitel (Chief Executive Officer), zkratka CEO
 • Finanční ředitel (Chief Financial Officer), zkratka CFO
 • Provozní ředitel (Chief Operations Officer), zkratka COO
 • ICT ředitel (Chief Information Officer), zkratka CIO
 • Obchodní ředitel (Chief Sales Officer), zkratka CSO

 

Pro personálního ředitele platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích

Psali jsme také:

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR