Přejít k hlavnímu obsahu

Zaměstnanecká karta - program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Read time: 5 minut
Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Zaměstnanecká karta – druh povolení k dlouhodobému pobytu v České republice pro cizince – se v posledních letech stala jedním z častých řešení nepříznivé situace na domácím trhu práce. Zaměstnanecká karta umožňuje zahraničním občanům pobývat legálně na území Česka za účelem zaměstnání po dobu delší než 90 dnů a zároveň vykonávat práci na konkrétní pozici, pro niž byla vydána.

V této souvislosti mluvíme tedy o tzv. duálním charakteru zaměstnanecké karty – zaměstnanec má jejím prostřednictvím zajištěna dvě různá oprávnění, aniž by musel žádat u dvou různých institucí. To s sebou přináší výhodu v podobě rychlejšího vyřízení, než jak by tomu bylo u dvou rozdílných oprávnění vydávaných zvlášť.

 

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Prvotní povinností zaměstnavatele je nahlášení pozice Úřadu práce, souhlas se zařazením dané pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a také se zveřejněním pozice na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto opatření má zabránit znevýhodnění případných domácích kandidátů. Pozice je totiž zveřejněna Úřadem práce po dobu 30 dnů a teprve poté, co se nepodaří místo nabídnout uchazeči z řad českých občanů, přechází do centrální evidence uvedené výše. 

Zaměstnanec pak žádá o kartu osobně na zastupitelském úřadu ČR ve svém státě (případně na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR, pokud zde již legálně dlouhodobě pobývá). Je nutné podat vyplněný formulář „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, do nějž musí žadatel zanést číslo, pod nímž je pracovní pozice zařazena v centrální evidenci. K formuláři se přikládá platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování na území ČR, aktuální fotografie, pracovní smlouva (příp. smlouva o smlouvě budoucí) a doklady prokazující požadovanou odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Správní poplatek činí 5000 Kč na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a 2500 Kč v případě podání žádosti na území ČR. Žadatel může být také vyzván k doložení dokumentů prokazujících jeho čistý trestní rejstřík a bezinfekčnost.

Co se týče samotné pracovní smlouvy, požaduje se, aby v ní byla konkrétními podmínkami upravena mzda a rozsah pracovní doby. Mzda nesmí být nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy a pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin týdně. (Splnění této podmínky má výjimku v případě, že zaměstnáváte cizince, který již držitelem zaměstnanecké karty je, a bude tak zaměstnáván pouze na nové pracovní pozici.)

 

A jak je to s legislativou?

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

  • Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat pro všechny druhy zaměstnání – bez ohledu na požadovanou úroveň odborné způsobilosti.
  • Zaměstnanecká karta bývá obvykle vydávána na dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však na 2 roky, s možností prodloužení zaměstnanecké karty, a to i opakovaně
  • Lhůta pro rozhodnutí ohledně žádosti činí 60 dnů, ve velmi složitých případech může však být i 90 dnů
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat pro občany třetích zemí – tedy pro občany všech států světa kromě členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska; karta se také nevztahuje na rodinné příslušníky občanů výše uvedených států, kteří jsou žadateli nebo držiteli pobytové karty rodinného příslušníka EU/EHP a Švýcarska

 

Možnost využití služeb profesionálů

Vzhledem k tomu, že proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je celkem složitý, máte možnost svěřit veškeré administrativní záležitosti do rukou profesionálů. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných pracovníků ze zahraničí a zároveň s vyřízením všech důležitých kroků k obdržení zaměstnanecké karty pro zvolené uchazeče. Můžete tak využít šance získat pro svou společnost kvalitní pracovníky ze zahraničí bez nutnosti zabývat se namáhavou administrativou. V daném případě taktéž snímáte poměrně vysoké riziko zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu, ke kterému často dochází i na základě relativně malých chyb při vyplňování formuláře. Zanechte nám potřebné informace zde a my se s vámi co nejdříve spojíme.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“