Přejít k hlavnímu obsahu

Co Vám hrozí při výběru personální agentury, jež zaměstnává cizince na černo?

Read time: 5 minut
Co Vám hrozí při výběru personální agentury, jež zaměstnává cizince na černo?

Od vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 zaznamenala naše země kontinuální nárůst cizinců. Tito zahraniční občané se dobře etablovali na tuzemský pracovní trh a postupem let se některá odvětví stala na cizincích závislá. Jedná se například o stavebnictví. Právě zaměstnávání Ukrajinců se těší v ČR dlouhodobé oblibě, která ještě vzrostla po ruské agresi. Nelze se tedy divit, že mnoho personálních agentur nabízí v rámci svých služeb pracovníky z této země, případně se na zaměstnávání Ukrajinců přímo specializuje. Na tomto místě musíme důrazně připomenout, že je velmi důležité nepodcenit výběr agentury, neboť v případě výkonu nelegální práce cizinců může být za určitých podmínek sankcionován i její klient. Právníci hovoří v této souvislosti o tzv. ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce.

Ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce

Nelegální zaměstnávání definuje § 5 písm. e) bod 1. zákona o zaměstnanosti, přičemž kontrolou je pověřen Státní úřad inspekce práce, resp. oblastní inspektoráty práce. Za toto protiprávní jednání nese odpovědnost přímý zaměstnavatel, avšak ručení za úhradu pokuty padá na bedra odběratele. Tento institut byl zaveden pro případy, kdy fyzická či právnická osoba umožňující práci na černo není schopná pravomocně uložený peněžitý trest zaplatit nebo je na ní pokuta nevymahatelná.

Za jakých podmínek ručení vzniká?

Aby byli klienti před touto sankcí lépe chráněni, ukládá zákon následující podmínky:

  1. Vztahuje se výlučně na pokuty udělené za nelegální zaměstnávání Ukrajinců a dalších cizinců.
  2. Vztahuje se pouze na případy, kdy odběratel o nelegální práci věděl, nebo při vynaložení náležité péče vědět měl a mohl (důkazní břemeno leží na odběrateli).

Ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce tedy nevzniká automaticky.

Postup ve správním řízení

Po udělení peněžité sankce vydává Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce (vždy se musí jednat o instituci, jež o udělení pokuty v prvním stupni rozhodovala) rozhodnutí ve správním řízení, v němž určuje, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem. Z moci úřední lze zahájit správní řízení nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Na odběrateli pak je, aby v samotném řízení dokázal, že o nelegálním zaměstnávání Ukrajinců nevěděl a ani při vynaložení náležité péče vědět nemohl. V praxi je však takové dokazování značně problematické, a proto se vyplatí vybírat personální agenturu s rozmyslem.

Pakliže inspekce práce dospěje k závěru, že ručení u odběratele služeb vzniklo, vydá deklaratorní rozhodnutí o určení ručení. Odběratel je tak označen za ručitele pokuty, jež byla za nelegální zaměstnávání Ukrajinců udělena, a je povinen tento peněžitý trest uhradit. Snadno se tak můžete dostat do situace, kdy po Vás bude inspekce práce pokutu vymáhat, ačkoliv jste se žádného přestupku proti pravidlům nedopustili.

Jaké sankce hrozí ručiteli?

Ve chvíli, kdy oprávněná instituce rozhodne, že plátcem pokuty je ručitel, platí pro něho stejná pravidla jako pro přímého zaměstnavatele. Inspekce práce může udělit sankci až do výše 10 000 000 korun, nejméně však 50 000 korun. Výše pokuty se odvíjí od závažnosti porušení zákona. Svou roli tedy hraje například, zda se jedná o první přestupek, počet zaměstnanců, kterých se práce na černo týká a v neposlední řadě se přihlíží k celkové škodě, jež nelegální prací vznikla.

Kromě samotné pokuty je však ručitel povinen uhradit cizinci dlužnou odměnu, včetně nákladů souvisejících se zasláním této odměny do státu pracovníkova občanství či pobytu. Pokud není prokázáno jinak, stanoví zákon dlužnou mzdu ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy za tři měsíce výkonu práce.

Shrnutí

Pakliže Vám chybí pracovní síla a vy uvažujete, že budete nedostatek personálu řešit cizinci (v této situaci obvykle Ukrajinci), můžete je zaměstnat přímo nebo využít služeb personální agentury. V případě, že se rozhodnete pro personální agenturu, všímejte si především toho, zda má příslušné povolení udělené Generálním ředitelstvím Úřadu práce a zda je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Každá personální agentura, jež legálně zaměstnává cizince nebo se přímo specializuje na zaměstnávání Ukrajinců, má pro tyto pracovníky platné doklady. Jestliže si vyberete nesolidní agenturu, riskujete pokutu až do výše 10 000 000 korun.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.