Přejít k hlavnímu obsahu

Co Vám hrozí při výběru personální agentury, jež zaměstnává cizince na černo?

Read time: 5 minut
Co Vám hrozí při výběru personální agentury, jež zaměstnává cizince na černo?

Od vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 zaznamenala naše země kontinuální nárůst cizinců. Tito zahraniční občané se dobře etablovali na tuzemský pracovní trh a postupem let se některá odvětví stala na cizincích závislá. Jedná se například o stavebnictví. Právě zaměstnávání Ukrajinců se těší v ČR dlouhodobé oblibě, která ještě vzrostla po ruské agresi. Nelze se tedy divit, že mnoho personálních agentur nabízí v rámci svých služeb pracovníky z této země, případně se na zaměstnávání Ukrajinců přímo specializuje. Na tomto místě musíme důrazně připomenout, že je velmi důležité nepodcenit výběr agentury, neboť v případě výkonu nelegální práce cizinců může být za určitých podmínek sankcionován i její klient. Právníci hovoří v této souvislosti o tzv. ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce.

Ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce

Nelegální zaměstnávání definuje § 5 písm. e) bod 1. zákona o zaměstnanosti, přičemž kontrolou je pověřen Státní úřad inspekce práce, resp. oblastní inspektoráty práce. Za toto protiprávní jednání nese odpovědnost přímý zaměstnavatel, avšak ručení za úhradu pokuty padá na bedra odběratele. Tento institut byl zaveden pro případy, kdy fyzická či právnická osoba umožňující práci na černo není schopná pravomocně uložený peněžitý trest zaplatit nebo je na ní pokuta nevymahatelná.

Za jakých podmínek ručení vzniká?

Aby byli klienti před touto sankcí lépe chráněni, ukládá zákon následující podmínky:

  1. Vztahuje se výlučně na pokuty udělené za nelegální zaměstnávání Ukrajinců a dalších cizinců.
  2. Vztahuje se pouze na případy, kdy odběratel o nelegální práci věděl, nebo při vynaložení náležité péče vědět měl a mohl (důkazní břemeno leží na odběrateli).

Ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce tedy nevzniká automaticky.

Postup ve správním řízení

Po udělení peněžité sankce vydává Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce (vždy se musí jednat o instituci, jež o udělení pokuty v prvním stupni rozhodovala) rozhodnutí ve správním řízení, v němž určuje, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem. Z moci úřední lze zahájit správní řízení nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Na odběrateli pak je, aby v samotném řízení dokázal, že o nelegálním zaměstnávání Ukrajinců nevěděl a ani při vynaložení náležité péče vědět nemohl. V praxi je však takové dokazování značně problematické, a proto se vyplatí vybírat personální agenturu s rozmyslem.

Pakliže inspekce práce dospěje k závěru, že ručení u odběratele služeb vzniklo, vydá deklaratorní rozhodnutí o určení ručení. Odběratel je tak označen za ručitele pokuty, jež byla za nelegální zaměstnávání Ukrajinců udělena, a je povinen tento peněžitý trest uhradit. Snadno se tak můžete dostat do situace, kdy po Vás bude inspekce práce pokutu vymáhat, ačkoliv jste se žádného přestupku proti pravidlům nedopustili.

Jaké sankce hrozí ručiteli?

Ve chvíli, kdy oprávněná instituce rozhodne, že plátcem pokuty je ručitel, platí pro něho stejná pravidla jako pro přímého zaměstnavatele. Inspekce práce může udělit sankci až do výše 10 000 000 korun, nejméně však 50 000 korun. Výše pokuty se odvíjí od závažnosti porušení zákona. Svou roli tedy hraje například, zda se jedná o první přestupek, počet zaměstnanců, kterých se práce na černo týká a v neposlední řadě se přihlíží k celkové škodě, jež nelegální prací vznikla.

Kromě samotné pokuty je však ručitel povinen uhradit cizinci dlužnou odměnu, včetně nákladů souvisejících se zasláním této odměny do státu pracovníkova občanství či pobytu. Pokud není prokázáno jinak, stanoví zákon dlužnou mzdu ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy za tři měsíce výkonu práce.

Shrnutí

Pakliže Vám chybí pracovní síla a vy uvažujete, že budete nedostatek personálu řešit cizinci (v této situaci obvykle Ukrajinci), můžete je zaměstnat přímo nebo využít služeb personální agentury. V případě, že se rozhodnete pro personální agenturu, všímejte si především toho, zda má příslušné povolení udělené Generálním ředitelstvím Úřadu práce a zda je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Každá personální agentura, jež legálně zaměstnává cizince nebo se přímo specializuje na zaměstnávání Ukrajinců, má pro tyto pracovníky platné doklady. Jestliže si vyberete nesolidní agenturu, riskujete pokutu až do výše 10 000 000 korun.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“