Přejít k hlavnímu obsahu

Hard skills. Co to je a k čemu slouží

Read time: 5 minut
Hard skills. Co to je a k čemu slouží

Termíny soft skills a hard skills k nám přišly ze Západu a původně jsme nevěděli, co tyto dva pojmy přesně znamenají. O soft skills jsme se již v předchozím článku bavili (“Soft skills aneb proč jsou důležité měkké dovednosti”) a dnes se zaměříme na Hard skills. Nechceme spekulovat, které dovednosti jsou pro výkon práce důležitější, ve skutečnosti by se obě dovednosti měly doplňovat.

Co to jsou hard skills?

Hard skills se do češtiny překládají doslovně jako tvrdé dovednosti. Od soft skills se liší tím, že se dají často měřit a jsou zakončené závěrečnou zkouškou. Zařadit sem múžeme například:

 • Úspěšně zvládnuté studium,
 • Získání řidičského oprávnění,
 • Zvládnutí dělnických profesí,
 • Počítačové schopnosti,
 • Jazykové schopnosti,
 • Práce s technologiemi,
 • Znalost podvojného účetnictví a daňové evidence,
 • Právní znalosti,
 • Průkazy a certifikáty,
 • IT znalosti,
 • Technické dovednosti,
 • Znalost většiny učebních oborů,
 • Bezpečnost práce,
 • A další.

Pod tvrdé dovednosti tedy spadá vše, co jsme se v průběhu života naučili a obohatili tím své pracovní možnosti.

K čemu slouží hard skills v praxi?

Každá profese vyžaduje jiný styl dovedností. Hard skills jsou nejvíce ceněné u odborných profesí. Začíná to již formálním vzděláním, kde platí přímá úměra, že čím vyšší vzdělání člověk má, tím má snazší možnost uplatnění na trhu práce. Jsou profese, u kterých se bez tvrdých dovedností neobejdete. Jmenujme například lékaře, jaderné fyziky, konstruktéry, piloty dopravních letadel a mnohá další povolání. Dosažení určité profesní úrovně tvrdých dovedností bývá dokládáno certifikátem nebo jiným potvrzením. Tvrdé dovednosti jsou nedílnou součástí požadavků firmy na pracovní místo, neboť hard skills udává, na kolik je uchazeč kompetentní danou pracovní pozici vykonávat.

Rozdíly mezi soft skills a hard skills

Největší rozdíl spočívá v tom, že tvrdé dovednosti se dají naučit. Stačí k tomu formálně studovat nějakou školu, chodit do kurzů cizího jazyka, udělat si řidičské oprávnění, získat průkaz na svařování a podobně. A hned máte skill, který můžete uvést v životopisu. U soft skills to tak snadné není, protože vycházejí z vaši povahy a jsou jednou dané. To ovšem vůbec neznamená, že byste na měkké dovednosti měli zcela rezignovat. Dobrou zprávou je, že i soft skills se dají naučit. Chce to jen píli a dostatek pevné vůle vytrvat. Velmi obecně bychom mohli říct, že hard skills jsou spíše znalosti a soft skills převážně schopnosti. Na reálném pracovním pohovoru však budou personalisté nejspíš zkoumat vaše tvrdé znalosti i měkké schopnosti dohromady. Chcete-li být na pracovním trhu co nejžádanější, zkuste spojit své hard skills se soft skills. Je dobré mít konkrétní znalosti a certifikáty, ale také je důležité je umět použít a prodat. Proto je důležité nezaměřovat se příliš jednostranně, ale současně rozvíjet všechny své talenty, které máte.

Dělení hard skills

Mnoho lidí netuší, že tvrdé dovednosti se dále dělí, a to konkrétně na:

 • Odborné tvrdé dovednosti (anglicky specific hard skills). Sem řadíme  takové dovednosti, které jsou potřebné pro konkrétní pracovní pozici/konkrétní práci. Jejich poznávacím znamením je, že se dají snadno změřit a ověřit zkouškou (ať už teoretickou nebo praktickou). Podíváme-li se do Národní soustavy povolání, najdeme zde profese, které vyžadují odborné tvrdé dovednosti. Spadá sem například:

             - rostlinolékařství,
             - vysazování zeleniny,
             - technické kreslení ve strojírenství a kovovýrobě,
             - diagnostika poruch elektrotechnických zařízení,
             - seřizování a zkoušení přístrojového vybavení letadel.

 • Obecné tvrdé dovednosti (anglicky generic hard skills). Pod obecné tvrdé dovednosti se řadí takové dovednosti, které jsou potřebné pro výkon práce, ale jejich ovládání nesouvisí přímo s konkrétním zaměstnáním. Tedy takové dovednosti, které si člověk může přenášet napříč různými pozicemi a může je uplatnit v různých oborech. Podle Národní soustavy povolání patří mezi obecné kompetence tyto dovednosti:

             - počítačová gramotnost,
             - způsobilost k řízení osobních automobilů,
             - numerická způsobilost,
             - ekonomické povědomí,
             - právní povědomí,
             - jazyková způsobilost v češtině,
             - jazyková způsobilost v angličtině,
             - jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“