Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a má tato služba nějaká rizika?

Read time: 5 minut
Nejčastější otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a má tato služba nějaká rizika?

Mnoho podnikatelů v období téměř 100% zaměstnanosti marně tápe, kde najít volnou pracovní sílu a jak si udržet stávající zaměstnance. Pro tyto firmy se jeví jako nejúčinnější cesta chybějící lidi si pronajmout. Dnes už každá personální agentura (PA) nabízí v rámci svých služeb pronájem agenturních zaměstnanců, kteří sice vykonávají práci pro třetí stranu, ale z administrativního hlediska jsou stále zaměstnanci agentury práce. Někteří podnikatelé o této službě slyšeli, ale nemají s ní reálné zkušenosti, jiní by ji rádi zkusili, avšak obávají se možných komplikací. Obecně však můžeme říct, že v oblasti agenturního zaměstnávání stále panují jisté dohady, nepřesné informace a zažité mýty, které brání masivnějšímu rozšíření agenturních zaměstnanců do různých firem a společností, zejména ve výrobě, automobilovém průmyslu nebo gastronomii, tedy oborů, které se s nedostatkem personálu potýkají dlouhodobě. Proto jsme připravili dnešní článek, ve kterém zodpovíme nejčastěji kladené otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a zároveň upozorníme na základní věci, jež se zaměstnáváním agenturních zaměstnanců souvisejí.

Kdo může zprostředkovat zaměstnání?

Dle platné legislativy mohou za úplatu zprostředkovat zaměstnání třetí straně (nazývá se uživatel) pouze agentury práce, a to za velice přísných podmínek. Samotnou personální agenturu může založit pouze fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) za dodržení dost striktních pravidel.

V případě fyzické osoby musí tento člověk prokázat plnoletost (musí být tedy starší 18 let), plnou svéprávnost (dokazuje se výpisem ze zdravotní dokumentace) a trestní bezúhonnost (tzn. absence pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti majetku). Zároveň musí prokázat absenci výkonu funkce odpovědného zástupce nebo statutárního orgánu PO za pravidel obsažených v § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3. Nejvyšší nároky jsou kladeny na odbornou způsobilost, neboť FO může založit personální agenturu pouze tehdy, když dosáhla vysokoškolského vzdělání (počítá se pouze dokončené) a zároveň má v této oblasti minimálně dvouletou odbornou praxi, případně dosáhla úplného středoškolského vzdělání (maturita) a má praxi v pronajímání agenturních zaměstnanců alespoň 5 let. Dalším požadavkem je pak bydliště na území České republiky.

U právnických osob je situace obdobná, jen musí vyčlenit odpovědného zástupce, který splňuje stejná kritéria jako FO. Podmínka sjednaného pracovního poměru s touto PO v rozsahu nejméně 20 h týdně neplatí v případě výkonu funkce statutárního orgánu této právnické osoby.  

Dále musí tato osoba složit kauci ve výši 500.000 Kč na zvláštní účet GŘÚP, jež bude deponována po celou dobu platnosti povolením a také mít sjednané pojištění záruky proti úpadku společnosti. Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturních zaměstnanců se podává na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR, kde ji vyhodnocuje speciální posudková komise. Nyní již stačí vyčkat na kladné rozhodnutí Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (do 15 dnů ode dne podání žádosti GŘÚP).

Kdo je zprostředkovatel práce?

Zprostředkování například agenturních zaměstnanců za úplatu jsou oprávněny pouze agentury práce, dodržely-li všechny výše uvedené zákonné povinnosti. Narazíte-li na agenturu, jež nemá všechny právní dokumenty v pořádku, vězte, že máte co dočinění s tzv. pseudo agenturou a od těchto organizací dejte rychle ruce pryč. Nic nezkazíte, když si agenturu proklepnete na internetu, konkrétně na stránkách Asociace Pracovních Agentur (APA).

Kdo je uživatel?

Uživatel je v tomto trojstranném právním vztahu obvykle společnost, jež si od personální agentury pronajala na dopředu dohodnutý termín pracovníky, přičemž agenturní zaměstnanci stále spadají pod personální agenturu, která jim vyplácí mzdu a stará se o potřebnou administrativu a řeší personální otázky. Oproti tomu uživatel “pouze” kontroluje odvedenou práci a agenturním zaměstnancům zadává pracovní úkoly.

Jaké služby PA obvykle poskytují?

Mezi nejzákladnější služby, které PA v rámci svých činností nabízejí, je dočasný pronájem agenturních zaměstnanců, služby Personální leasing a Temporary help. Další oblíbenou službou je Recruitment Process Outsourcing (RPO), které uleví přetíženým personalistům. Na nejkratší období pak PA zajišťují brigádníky.

Má agenturní zaměstnávání také určitá rizika?

Bohužel zneužít se dá všechno a v tomto směru jsou agenturní zaměstnanci stejně zneužitelní jako ostatní služby. Naštěstí se při spolupráci s personální agenturou stačí řídit selským rozumem, literou zákona, dobrou vírou a v neposlední řadě našimi články, ve kterých se touto problematikou často zabýváme. Samotný pronájem agenturních zaměstnanců je oblíbeným řešením v situacích, kdy z nějakého důvodu Vaše HR nestíhá a byla by škoda na tuto formu spolupráce rezignovat jen z důvodu neznalosti nebo různých předsudků a “zaručených pravd”.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.