Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Zprostředkování zaměstnání přes pracovní agenturu

Zprostředkování zaměstnání přes pracovní agenturu

Reading time: 6 mins
Zprostředkování zaměstnání přes pracovní agenturu

Agentur práce se vyrojilo po revoluci jako hub po dešti. Některé nový tlak nezvládly a zbankrotovaly po pár měsících, jiné se stále drží, avšak za předpokladu, že neexpandují a dál se nevyvíjejí. A pak tu máme poslední skupinu personálních agentur, které sledují nejmodernější trendy v personalistice a svůj úspěch staví na silném know-how.

Proč by mi měla zprostředkovat zaměstnání personální agentura?

Pokud si hledáte zaměstnání, máte hned několik možností jak novou práci hledat, např. můžete reagovat na inzerát nebo kontaktovat firmu napřímo. Pokud aktivně hledáte, ale stále se vám nedaří nic najít, je možná na čase začít uvažovat nad volbou personální agentury. Proč? 

 • Personální agentury znají velmi dobře pracovní trh. Často disponují vlastními kontakty a mají přehled o pracovních nabídkách, které uchazeči v online či offline inzerci nenajdou. Mnoho společností má s agenturami nadstandardní vztahy, a proto častokrát zadají uvolněné místo přímo agentuře. V některých případech tak firmy nabídku vůbec neinzerují, a přímo zadávají pozici personální agentuře. Ta vás následně osloví s konkrétní nabídkou.
 • Široké spektrum nabídek. Mezi další výhody se řadí fakt, že personální agentura operuje s rozsáhlým portfoliem pracovních nabídek. Personalista na základě vašeho životopisu dokáže vyhodnotit a případně doporučit práci, o kterou byste se jinak neucházeli. 
 • Personalisté i mentoři. Pracovníci agentur však nepůsobí jen jako zprostředkovatelé zaměstnání. Mnoho z nich zastává pozici jakéhosi mentora, který pomůže uchazečům o práci správně napsat životopis, secvičí s nimi pohovor nanečisto nebo je naučí sebeprezentovat se ve větším kolektivu. V případě mentoringu získá uchazeč neocenitelnou zpětnou vazbu, kterou by při “ostrém” výběrovém řízení nedostal. Kandidát tak získá objektivní informace o svých silných stránkách a také o oblastech, na nichž je třeba ještě zapracovat.
 • Rychlost výběrového řízení. Poslední výhoda úzce souvisí s předešlými body. Jelikož vás do firmy doporučuje personální agentura, rychlost výběrového řízení je v mnoha případech větší, než když se o zaměstnání ucházíte na vlastní pěst. Navíc má-li společnost s personální agenturou dobré vztahy, dá se předpokládat, že agenturní pracovníci se osvědčili. Oproti tomu “člověk z ulice” je tzv. tabula rasa a firma dopředu neví, jak se takový člověk projeví.

Jak je to se zprostředkováním zaměstnání u cizinců

U zprostředkování zaměstnání pro cizince je to trochu komplikovanější. V prvé řadě záleží na tom, zda je cizinec občanem Evropské unie, či nikoliv.  

 • Zaměstnanci ze zemí EU. Zaměstnávání cizinců pocházejících z jedné ze zemí EU se řídí v podstatě stejnými pravidly jako zaměstnávání občanů ČR. Existují pouze dvě základní věci, které musí zaměstnavatel při zaměstnávání cizince z EU udělat. Prostřednictvím formuláře “Informace o nástupu do zaměstnání” musí nahlásit krajské pobočce úřadu práce, že přijal do pracovněprávního vztahu cizince z EU. Nejpozději tak musí učinit v den nástupu nového pracovníka do práce. V případě rozvázání pracovního poměru s cizincem z EU stačí informovat úřad práce o této skutečnosti. Zaměstnavatel tak musí učinit nejpozději do 8 dnů od skončení pracovního poměru. V tomto případě použije formulář “Informace o ukončení zaměstnání”.
 • Zaměstnanci z třetích zemí. Týká se hlavně Ukrajinců, kteří tvoří celou pětinu pracující populace v tuzemsku. Na úvod je potřeba podotknout, že cizinci smí na území České republiky legálně pracovat jen tehdy, když mají platné povolení k pobytu v ČR (například dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt) a zaměstnavatelé by si měli tyto dokumenty ohlídat. Nejjednodušší je zprostředkování zaměstnání pro cizince s volným přístupem na trh práce. Tito občané mají de facto stejná práva a povinnosti jako zaměstnanci z Evropské unie.

Mezi cizince s volným přístupem na trh práce nejčastěji patří:

 • cizinec s pobytovou kartou rodinného příslušníka občana EU. Takovým příslušníkem může třeba být egyptský manžel české manželky, Americká přítelkyně Čecha nebo manželka Itala žijícího v Praze. 
 • cizinec s českým vysokoškolským diplomem
 • cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny. Typicky se jedná například o manželku Inda, který zde legálně pracuje.
 • cizinec, který se v ČR soustavně připravuje na budoucí povolání. Musí se jednat o studenta v akreditovaném programu
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR

Zprostředkování zaměstnání pro cizince, kteří nemají volný vstup na trh práce

Zprostředkování zaměstnání pro tyto osoby je administrativně i legálně náročnější. Opět mohou nastat tři případy:

 • Cizinec již v ČR pobývá na základě zaměstnanecké karty, jen u jiného zaměstnavatele. V takovém případě musí zaměstnavatel nejprve vystavit volnou pozici (na které bude cizinec zaměstnán) na úřadu práce se záměrem zaměstnat cizince. Po uplynutí zkušební lhůty 30 dnů, kdy se na pozici nikdo neozval, je volné pozici přidělené speciální číslo. S tímto číslem zajde cizinec na místně příslušnou pobočku Ministerstva vnitra a požádá o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. Jakmile je žádost kladně posouzena, může být cizince zaměstnán u jiného zaměstnavatele. Předchozí zaměstnavatel pouze musí informovat úřad práce o ukončení zaměstnání a nový zaměstnavatel musí informovat úřad práce o nástupu cizince do zaměstnání.
 • Cizinec již v ČR pobývá na základě jiného typu povolení k pobytu. Zvláštními případy jsou situace, kdy cizinec na území ČR již pobývá na základě jiných právních dokumentů (například studium neakreditovaného programu, podnikání, vízum za účelem sloučení rodiny a podobně). Chce-li v tuzemsku legálně pracovat, musí si prostřednictvím MVČR požádat o změnu účelu pobytu se současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu. Volná pozice opět musí být vystavena na úřadu práce a o změnu účelu pobytu je možné žádat až po uplynutí 30 dnů a získání speciálního čísla volného místa. Pakliže je žádost o zaměstnaneckou kartu schválena, musí cizinec zajít na MVČR a odevzdat biometrické údaje. Teprve po odevzdání biometrických údajů je způsobilý práce. Povinnosti se nevyhnou ani novému zaměstnavateli. Ten musí nejpozději v den nástupu nového zaměstnance práce ohlásit tuto skutečnost úřadu práce.
 • Cizinec ještě není v České republice. Pakliže jste si vyhlédli nového zaměstnance z ciziny, který se reálně nenachází na území České republiky, připravte se na zdlouhavé a administrativně náročné martyrium během získávání jeho zaměstnanecké karty.

Psali jsme také:

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR