Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Vzdělávání zaměstnanců ve Vaší firmě. Proč je tak důležité?

Vzdělávání zaměstnanců ve Vaší firmě. Proč je tak důležité?

Reading time: 5 mins
Vzdělávání zaměstnanců ve Vaší firmě. Proč je tak důležité?

Žijeme v rychlé době, kdy se dynamicky mění celý svět. Chtějí-li být firmy úspěšné, musí umět na tyto změny flexibilně reagovat. V tom jim pomůže metodické vzdělávání zaměstnanců. Jen dobře proškolení pracovníci dokáží posunout společnost vpřed. Platí přitom zásada, že vzdělávání by se mělo týkat zaměstnanců na všech pozicích. Též je nutné upozornit na častý nešvar, který tuzemské organizace dělají. Vzdělávání zaměstnanců nepatří mezi benefity, nýbrž je nutnou součástí rozvoje každé firmy.    

Proč vzdělávat své zaměstnance

V případě, že se rozhodnete investovat do rozvoje svých pracovníků, se Vám tato investice bohatě vrátí. Níže uvádíme několik konkrétních bodů:

 • Firemní vzdělávání zvyšuje motivaci a také pracovní výkon zaměstnance. Pracovník vidí, že dostává lepší šanci na kariérní postup a v případě ztráty zaměstnání si zvyšuje možnosti na trhu práce. 
 • Rozvoj pracovníků přispívá k lepší náladě a pozitivní atmosféře v práci.
 • Usnadňují se procesy ve firmě a spolupráce a komunikace mezi kolegy je jednodušší.
 • Vhodný vzdělávací plán podporuje schopnosti zaměstnanců, ale v souladu s potřebami dané firmy či oddělení. Posunuje se tedy zaměstnanec i firma.
 • Zlepšuje se vnímání zaměstnavatele, vztah zaměstnanců k firmě jako celku.
 • Zaměstnavatel, který aktivně podporuje vzdělávání svých pracovníků, je pro potenciální zaměstnance mnohem atraktivnější. Může se to promítnout například lepším hodnocením na atmoskopu.

Metody vzdělávání zaměstnanců

U vzdělávání zaměstnanců rozlišujeme metody na ty, které lze realizovat na pracovišti a které mimo něj. Zde platí zásada, že každá metoda se hodí pro jiný typ profese. 

Metody mimo pracoviště

 • Přednáška. Patří mezi nejčastější a nejoblíbenější metody. Probíhá formou prezentace teoretických znalostí a faktů. Pakliže mohou účastníci na konci klást otázky a diskutovat s přednášejícím, výrazně se zvyšuje efektivita. Naopak v případech, kdy se jedná pouze o výklad, je přednáška příliš statická a teoretická. V takovém případě se efektivita výrazně snižuje. 
 • Workshop. Pod pojmem workshop se rozumí interaktivní seminář či tvořivá dílna. Výhodou je, že při aplikaci této metody účastníci hledají řešení a přístupy určitého problému. Tím také nabyté znalosti a dovednosti prakticky procvičují. Workshopy vyžadují aktivní zapojení všech aktérů včetně uplatnění jejich kreativity a do určité míry i spolupráce s ostatními. Z těchto důvodů se nehodí pro introverty nebo specialisty. 
 • Hraní rolí. V rámci této techniky se každému účastníkovi přidělí role a sehraje se určitá situace. Aktéři mají za úkol chovat se jako v reálném životě. Hraní rolí se nejčastěji využívá pro pracovníky, kteří jsou pravidelně v kontaktu se zákazníky (obchodní zástupci, byznysmeni apod.) a bývá nedílnou součástí assessment centra. 
 • Případová studie. Využívá se ke vzdělávání vedoucích pracovníků. Ti jsou seznámeni s konkrétní situací, která v praxi nastala nebo by nastat mohla a následně ji rozebírají. Jedná se o reálné kauzy, jež slouží jako inspirace k řešení. Stejně jako hraní rolí se používá v assessment centrech. 
 • E-learning. V době pandemie se jedná o nejčastější metodu vzdělávání zaměstnanců. Využití najde všude tam, kde pracovník nemůže, nebo nechce za vzděláváním dojíždět. Výhoda je zřejmá - účastníkovi stačí jen počítač a připojení k internetu. Aby si studovaný obor lépe zažil, má opakovaný přístup ke cvičení. Pomocí Skypu nebo podobného programu je ve spojení s lektory.  
 • Stáž. Hodí se pro čerstvé absolventy. Pakliže vyberete nejvhodnější absolventy středních a vysokých škol na stáž, snáze tak poznáte a uvidíte, jak se na danou pozici hodí. Zároveň noví pracovníci nasbírají cenné pracovní zkušenosti. Díky tomu lépe poznají své silné i slabé stránky. Stáž je skvělým způsobem, jak si nováčky “vychovat” a zdokonalit jejich schopnosti.

Metody na pracovišti

 • Koučování. Ústřední postavou je kouč, který pomáhá pracovníkovi zejména s tréninkem jemných dovedností (tzv. soft skills). Je vhodný ke zlepšování manažerských schopnosti a komunikačních dovedností. Výsledkem koučování by mělo být, aby zaměstnanec našel efektivní a správné postupy k dosažení svých cílů. Těmi mohou být například získání většího počtu zákazníků apod. Koučovat lze na pracovišti i mimo něj. 
 • Instruktáž. Tento postup aplikují hlavně výrobní podniky. Je založen na tom, že instruktor předvádí a vysvětluje správné pracovní postupy a úkony na výrobní lince. Nováčci si je osvojí a následné již práci vykonávají samostatně. 
 • Asistování. V mnohém se podobá instruktáži, ale týká se náročnějších úkolů. Je založeno na tom, že pracovník asistuje seniorštějšímu kolegovi. Odpozoruje od něho způsob vykonávání práce a sám si zkouší činnosti, které má převzít. 
 • Rotace práce. Rotace práce se využívá u budoucích manažerů. Díky rotaci si vyzkouší práci na různých pracovištích. Cílem rotace práce je, aby vedoucí pracovníci poznali celou organizaci v širším kontextu.
 • Briefing. Slovo briefing pochází z angličtiny a původně jej používaly britské Královské vzdušné síly (RAF) za druhé světové války. V současnosti označuje neformální porady členů týmu před zahájením určité akce. Briefing slouží k tomu, aby jednotlivé zaměstnance motivoval, uvolnil od stresu a zároveň pozvednul morálku a týmového ducha. 
 • Pracovní porada. Na pracovních poradách se často řeší konkrétní úkol, na kterém pracují zaměstnanci společně. Též může sloužit ke vzdělávání, kdy jsou pracovníci školeni někým z vnitřku organizace.

Psali jsme také:

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR