Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

Reading time: 4 mins
HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

Personální agentury jsou šikovným pomocníkem, který dokáže vytrhnout trn z paty. V rámci HR pro firmy nabízí společnostem řadu užitečných služeb. Organizace se nejvíce obracejí na personální agentury v případech, kdy jim chybí pracovníci, potřebují krátkodobě navýšit stav svého personálu, potřebují zástupy za dovolené, shánějí sezónní pracovníky nebo jim náhle onemocněli zaměstnanci. S tím vším dokáže personální agentura pomoci. U klientů jsou agentury oblíbené pro svoji rychlost, flexibilitu a zkušenosti dané obvykle dlouholetým působením na trhu. HR pro firmy zahrnuje řadu činností, z nichž si ty nejčastější představíme. 

Recruitment

Jedná se o nejčastější službu HR pro firmy, kdy agentura vybírá pro své klienty ty nejvhodnější uchazeče o pracovní místo. Obvykle disponuje vlastní databází potenciálních zaměstnanců, ale vhodné kandidáty hledá i pomocí pracovních inzerátů, sociálních sítích a dalších zdrojů. V prvním kole výběrového řízení provede s vybranými účastníky pohovor, který může mít řadu podob. Personální agentury například používají kompetenční matice, behaviorální metody, testování požadované úrovně znalosti jazyků nebo psychodiagnostické testy. Výhody oproti klasickému náboru jsou následující:

  • Některé personální agentury inzerují volné pracovní pozice pod hlavičkou klienta. Tím se významně ušetří administrativa.
  • Agentura je přímo v kontaktu s liniovými manažery zákazníka. Personalista dostává pravidelné reporty o vývoji náboru jednotlivých pozic.
  • Výše uvedené činnosti přinášejí klientovi větší efektivitu a jsou cenově dostupnější

Dočasné přidělení zaměstnance

Dočasné přidělení zaměstnanců je speciální služba, která funguje na bázi, kdy personální agentura (PA) poskytne za úplatu dočasně své pracovníky jiné firmě (nazývá se uživatel). Při této formě spolupráce vstupují do hry tři právní subjekty. Jsou jimi agentura, zaměstnanec a uživatel. PA uzavře dva typy smluv. První podepíše se zaměstnancem, přičemž se jedná o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnnosti. Druhou smlouvu uzavře s uživatelem. V těchto dohodách bývá zdůrazněna informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Chcete-li se dozvědět více o této službě, přečtěte si náš článek “Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou”.

Outplacement

Odchodem pracovníka z firmy se uzavírá životní cyklus zaměstnance. Zejména v případech, kdy je iniciátorem propouštění společnost, je odcházející pracovník postaven před nelehký úkol. Podle nedávného průzkumu americké výzkumné agentury znamená propuštění ze zaměstnání jeden z nejstresovějších faktorů, které mohou lidé v životě zažít. Nicméně i snižování počtu zaměstnanců může proběhnout korektně tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno společnosti. K tomu slouží outplacement, který personální agentury v rámci HR pro firmy nabízejí. Outplacement si klade za cíl pomoci lidem v nelehké situaci a zvýšit jejich šanci na pracovním trhu. Profesionální program podpory a pomoci obsahuje například rady, jak správně napsat životopis, jak se prezentovat na pohovoru a podobně. Velmi častým aspektem je také kariérní poradenství. Pro více informací o této službě doporučujeme přečíst si článek “Jaké výhody přináší outplacement”. 

Temporary help

Temporary help zajišťuje firmám zaměstnance v období, kdy se jim pracovní síly nedostává. V praxi se můžeme setkat i s pojmem agenturní zaměstnávání. Klient si nastaví požadavky na pracovníky (nejčastěji se jedná o kvalifikaci, dovednosti, jazykové schopnosti a délku praxe v daném oboru) a s těmito kritérii osloví vybranou personální agenturu. Agentura pak vybere vhodné zaměstnance a ty poskytne klientovi na předem dohodnutou dobu. Zákazník si sám určí, na jak dlouhé období pracovníky potřebuje. Může se jednat o několik hodin nebo dnů, ale výjimkou nejsou ani měsíce. Výhodou této spolupráce je vysoká flexibilita. Společnost využije zaměstnance pouze na dobu, kdy je reálně potřebuje. O tom, jak konkrétně tato služba funguje informujeme v článku “Temporary help pomůže při nedostatku zaměstnanců”. 

Personální audit

Tato služba HR pro firmy si klade za cíl poskytnout informace a vysvětlení k řízení lidských zdrojů a praktikám odborného rozvoje. Informace hledá jak vertikálně prostřednictvím personálního útvaru, tak horizontálně prostřednictvím jiných útvarů. Společnosti se k tomuto řešení uchylují nejčastěji v případech, kdy zažívají pokles zisků, případně personální krizi. Další možností je varianta, kdy se v průběhu času mění požadavky na dané pozice a na technologie. Vedení firmy pak pozoruje, zda jsou zaměstnanci schopni vyhovět měnícím se požadavkům. Výsledkem personálního auditu tak mohou být:

  • vyhodnocení efektivity komunikace, 
  • zhodnocení týmové spolupráce, 
  • analýza potřeb zaměstnanců,
  • funkčnost firemní struktury.

Psali jsme také:

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR