HR pro firmy
You are here:
  1. Domů
  2. / HR pro firmy
  3. / Zaměstnávání cizinců

Personální agentura pro cizince - zaměstnávání cizinců bez náročné administrativy

Personální agentura pro cizince - zaměstnávání cizinců bez náročné administrativy. Europa Workintense
Personální agentura pro cizince - zaměstnávání cizinců bez náročné administrativy. Europa Workintense

Nabízíme služby personální agentury pro cizince. Zajišťujeme kvalifikované pracovníky v různých oborech, zajišťujeme nábor zaměstnanců a nabízíme poradenství, jak zaměstnat cizince ve vaší firmě tak, aby se vám to nejlépe vyplatilo.

Jak zaměstnat cizince v ČR?

Podmínky zaměstnávání cizinců v ČR ovlivňuje jejich původ. Pokud se jedná o cizince s trvalým pobytem v republice, o občana Evropské Unie či států Evropského hospodářského společenství, je to administrativně srovnatelné se zaměstnáváním českých občanů. Komplikace nastávají u zaměstnávání cizinců ze třetích států. Ti totiž potřebují speciální povolení k pobytu i práci na území České republiky. Europa Workintense za vás veškerou potřebnou administrativu zajistí.

Povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců s sebou nese celou řadu administrativních úkonů, které upravují speciální Podmínky zaměstnávání cizinců v ČR. Firma musí nejprve volné pracovní místo nahlásit na Úřad práce, kde by mělo zůstat v centrální evidenci minimálně 30 dnů. Pokud se do té doby neobsadí, zbývají už jen administrativní kroky. Každý cizinec musí mít povolení k pobytu i zaměstnání (formou zaměstnanecké či modré karty). Smlouva musí obsahovat pracovní a mzdové podmínky a délku pracovní doby. Zaměstnavatel musí nástup každého cizince do zaměstnání nahlásit na příslušném úřadu nejpozději v den nástupu.

Agenturní zaměstnávání cizinců

Jednou z možností, jak zaměstnat cizince v České republice bez starostí, je agenturní zaměstnávání. V rámci této služby zůstávají pracovníci v zaměstnaneckém vztahu k naší společnosti a my vám jejich práci pronajímáme na předem uvedenou dobu. Agenturní zaměstnávání cizinců zprostředkováváme v mnoha oborech a garantujeme pracovitost a kvalifikovanost dodávaných pracovníků.

Zaměstnávání cizinců na dohodu

Další možností, kterou využijete zejména u dlouhodobých projektů, je zaměstnávání cizinců na dohodu o provedení práce. Personální záležitosti a nezbytnou administrativu upravují speciální procesy, u kterých vám rádi budeme nápomocni. Naše personální agentura pro cizince nabízí pomoc při výběru vhodných pracovníků v rámci naší služby recruitment, zprostředkování brigádníků nebo asistenci při zajištění zaměstnaneckých karet nejen v rámci projektu Režim Ukrajina.

Personální agentura pro cizince Europa Workintense je vám k ruce v průběhu celého procesu zaměstnávání cizinců, ať už se rozhodnete pro kteroukoli z cest.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.