HR pro firmy
You are here:
 1. Domů
 2. / HR pro firmy
 3. / Recruitment

Recruitment

Recruitment. Europa Workintense
Recruitment. Europa Workintense

Nábor zaměstnanců a mezinárodní recruitment - vybíráme zaměstnance do vaší firmy

Personální a recruitingová agentura Europa Workintense, spol. s r. o. nabízí klasický a taktéž mezinárodní recruitment. Agentura poskytuje komplexní řešení náborových procesů a vyhledává pro vás talenty různých profesí. Europa Workintense disponuje velkou databáze potenciálních uchazečů o práce v České republice, střední a západní Evropě, a širokou síti náborových center po celé střední Evropě a Ukrajině.  

K dispozici máme vlastní média – pracovní portály orientované na trh práce ve východní, střední i západní Evropě. Cílem daných pracovních portálů v Evropě je sjednocování a zjednodušování procesu zaměstnávání. To vše přispívá ke globalizaci evropského pracovního trhu, nabízení lepších pracovních příležitostí uchazečům z nejrůznějších regionů Evropy a rozsáhlé příležitosti k výdělku.

Proč si vybrat recruitment od společnosti Europa Workintense

Nabízíme profesionální nábor zaměstnanců a zajišťujeme celkový proces oslovení, výběr, zaměstnaní a zpracování nevhodnějšího uchazeče pro určitou pracovní pozici. Také pomáháme uchazečům při vyřizovaní pracovního víza, jednaní s úřady či s potřebnou administrativou.

Europa Workintense pro vás vybírá jen zkušených a talentových zaměstnanců ze všech průmyslových odvětví. Podívejte se do naší databáze nabízených profesí.

Nábor zaměstnanců provádíme komplexně s variantou full service anebo jen částečně dle potřeb zákazníka.  V rámci komplexního servisu, který poskytujeme, zajišťujeme také adaptování zahraničních pracovníků ve vašem provozním procesu. Orientujeme se na výběr zaměstnanců z širokého spektra profesí a různé úrovně kvalifikace, počínaje profesemi nevyžadujícími kvalifikaci, až po manažerské a inženýrské pozice.

Europa Workintense zajišťuje také hromadný nábor zaměstnanců. Naše vlastní výrobní, logistické a ubytovací kapacity nám významně přispívají k flexibilitě, růstu a prověřování nových uchazečů i výběr zaměstnanců.

Oboustranná spokojenost je pro náš recruitment klíčová. Nasloucháme zákazníkům na obou stranách jednacího stolu a pro oba hledáme optimální variantu.

Jak probíhá nábor zaměstnanců?

 • Vypracování podrobné specifikace ke konkrétnímu pracovnímu místu
 • Vytvoření profilu vhodného uchazeče
 • Analýza trhu a získání maximálního množství aktuálních informací a určení motivačních faktorů pro uchazeče
 • Výběr vhodných pracovních trhů a cílové skupiny uchazečů za účelem oslovení
 • Inzerovaní, vyhledávaní a oslovení vhodného segmentu kandidátu, budováni databázi potenciálních uchazečů
 • Komunikace, anketováni a testovaní vybraných uchazečů
 • Selekce interních uchazečů, výběr budoucího zaměstnavatele pro uchazeče a selekce uchazečů ve spolupráci se zaměstnavatelem
 • Výběr nejvhodnějšího uchazeče spolu s vámi
 • Proces sepisování smlouvy, vyřizování vízových povinností a uzavírání pracovně právních vztahu
 • Zaškoleni vybraných uchazečů k budoucímu výkonu zaměstnaní
 • Adaptace zaměstnance v novém prostředí a k novému zaměstnaneckému poměru

 Varianty služby recruitment pro firmy:

 • Klasický recruitment

Proces náboru zaměstnanců je orientovaný na zákazníka a uchazeče z místního pracovního trhu.

 • Hromadný nábor zaměstnanců

Nábor velkého množství pracovníků pro nově vzniklé provozy, změny v provozu, nebo sezónní výkyvy. Nábor zaměstnanců je kombinovaný jak z místního pracovního trhu, tak i ze zahraničí.

 • Mezinárodní recruitment

Služba pro zákazníky ze států západní Evropy, pro které zajišťujeme nábor zaměstnanců z východní a střední Evropy.

 • Headhunting (executive search)

Orientace služby je kladena na získání nejlepších úzce specializovaných odborníku. Můžeme dle vašich požadavků oslovit odborníka, kterého jste si již vybrali či najít odborníka dle principu headhuntingu.

Zásady poskytování služby recruitment:

Vyhledávání a recruitment vhodného personálu, s přihlédnutím k zaměstnaneckým potřebám zákazníka, provádíme odborně, za pomoci systémových procesů, IT (informačních technologií) a s použitím vlastního know-how. Vlastní pracovní portály a vynikající znalost trhu lidských zdrojů nám umožňují nabídnout nejlepší recruitmentové řešení pro podniky všech velikostí. Vyhledáváme talenty pro potřeby vašeho podnikání. Naši odborníci vám s maximální precizností zajistí personál, který bude odpovídat vaším požadavkům. Vybíráme jen té nejvhodnější talenty, a to přesně podle vašich představ. Následně provádíme zaškolení a zapracování zaměstnanců a dohlížíme na jejich adaptaci v kolektivu.

Máme dlouholetou praxí s prováděním náboru zaměstnanců na místním pracovním trhu ale také ve vzdálených regionech Evropy. Naším cílem je zjednodušovat možnosti zaměstnávání a globalizovat pracovní trh.                       

Jsme odborníky na pracovním trhu východní, střední a západní Evropy

Vlastní výrobní, logistické a ubytovací kapacity nám umožňují flexibilní možnosti, týkající se vzdělávání, odborného růstu a testování nových uchazečů. Na základě výše zmíněných skutečností jsme schopni zabezpečit osobní stabilitu, taktéž stabilitu pro společnost našeho zákazníka, a to v průběhu poskytování služby recruitment.

Na vyžádání poskytneme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku služby recruitment. Rádi se zúčastníme výběrového řízení, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.

Recruitment, nábor zaměstnanců. Europa Workintense

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.