Přejít k hlavnímu obsahu

Zaměstnanecká karta - program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Read time: 5 minut
Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Zaměstnanecká karta – druh povolení k dlouhodobému pobytu v České republice pro cizince – se v posledních letech stala jedním z častých řešení nepříznivé situace na domácím trhu práce. Zaměstnanecká karta umožňuje zahraničním občanům pobývat legálně na území Česka za účelem zaměstnání po dobu delší než 90 dnů a zároveň vykonávat práci na konkrétní pozici, pro niž byla vydána.

V této souvislosti mluvíme tedy o tzv. duálním charakteru zaměstnanecké karty – zaměstnanec má jejím prostřednictvím zajištěna dvě různá oprávnění, aniž by musel žádat u dvou různých institucí. To s sebou přináší výhodu v podobě rychlejšího vyřízení, než jak by tomu bylo u dvou rozdílných oprávnění vydávaných zvlášť.

 

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Prvotní povinností zaměstnavatele je nahlášení pozice Úřadu práce, souhlas se zařazením dané pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a také se zveřejněním pozice na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto opatření má zabránit znevýhodnění případných domácích kandidátů. Pozice je totiž zveřejněna Úřadem práce po dobu 30 dnů a teprve poté, co se nepodaří místo nabídnout uchazeči z řad českých občanů, přechází do centrální evidence uvedené výše. 

Zaměstnanec pak žádá o kartu osobně na zastupitelském úřadu ČR ve svém státě (případně na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR, pokud zde již legálně dlouhodobě pobývá). Je nutné podat vyplněný formulář „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, do nějž musí žadatel zanést číslo, pod nímž je pracovní pozice zařazena v centrální evidenci. K formuláři se přikládá platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování na území ČR, aktuální fotografie, pracovní smlouva (příp. smlouva o smlouvě budoucí) a doklady prokazující požadovanou odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Správní poplatek činí 5000 Kč na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a 2500 Kč v případě podání žádosti na území ČR. Žadatel může být také vyzván k doložení dokumentů prokazujících jeho čistý trestní rejstřík a bezinfekčnost.

Co se týče samotné pracovní smlouvy, požaduje se, aby v ní byla konkrétními podmínkami upravena mzda a rozsah pracovní doby. Mzda nesmí být nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy a pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin týdně. (Splnění této podmínky má výjimku v případě, že zaměstnáváte cizince, který již držitelem zaměstnanecké karty je, a bude tak zaměstnáván pouze na nové pracovní pozici.)

 

A jak je to s legislativou?

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

  • Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat pro všechny druhy zaměstnání – bez ohledu na požadovanou úroveň odborné způsobilosti.
  • Zaměstnanecká karta bývá obvykle vydávána na dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však na 2 roky, s možností prodloužení zaměstnanecké karty, a to i opakovaně
  • Lhůta pro rozhodnutí ohledně žádosti činí 60 dnů, ve velmi složitých případech může však být i 90 dnů
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat pro občany třetích zemí – tedy pro občany všech států světa kromě členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska; karta se také nevztahuje na rodinné příslušníky občanů výše uvedených států, kteří jsou žadateli nebo držiteli pobytové karty rodinného příslušníka EU/EHP a Švýcarska

 

Možnost využití služeb profesionálů

Vzhledem k tomu, že proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je celkem složitý, máte možnost svěřit veškeré administrativní záležitosti do rukou profesionálů. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných pracovníků ze zahraničí a zároveň s vyřízením všech důležitých kroků k obdržení zaměstnanecké karty pro zvolené uchazeče. Můžete tak využít šance získat pro svou společnost kvalitní pracovníky ze zahraničí bez nutnosti zabývat se namáhavou administrativou. V daném případě taktéž snímáte poměrně vysoké riziko zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu, ke kterému často dochází i na základě relativně malých chyb při vyplňování formuláře. Zanechte nám potřebné informace zde a my se s vámi co nejdříve spojíme.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.