Aktuality
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality

Spoluodpovědnost uživatele

Spoluodpovědnost uživatele. EUROPA WORKINTENSE a partnery

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností nejen agentur práce, ale také samotných uživatelů.

Za zmiňovaný § 307a zákoníku práce se vkládá nový § 307b, podle kterého agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal a koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality

Newsletter

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete cokoliv, co se týká našich produktů nebo služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat.