Režim Ukrajina
You are here:
  1. Domů
  2. / Režim Ukrajina
  3. / Informace o zaměstnanecké kartě

Zaměstnanecká karta pro cizince

Zaměstnanecká karta pro cizince. Europa WORKINTENSE
Zaměstnanecká karta pro cizince. Europa WORKINTENSE

Zaměstnanecká karta pro pracovníka z Ukrajiny

Zaměstnanecká karta je jedno z povolení, díky kterému můžete legálně zaměstnávat pracovníky z Ukrajiny ve svém podniku.

Pro legální práci na území České republiky na dobu delší než 90 dní musí občan Ukrajiny podat žádost o ZMK. Zaměstnanecká karta pro cizince se z pravidla vydává na období, které je uvedeno v pracovní smlouvě, nebo se vydává maximálně na 2 roky a můžete ji opakovaně prodlužovat.

Držitel ZMK má pracovat na té pracovní pozici, na niž mu bylo toto povolení uděleno.

Pracovní pozice, na kterou se zaměstnanecká karta pro cizince vztahuje

Pro získání ZMK není potřebná žádná kvalifikace nebo praxe pracovníka. Zaměstnanecká karta se vydává na všechny druhy zaměstnání.

Podmínka při udělování ZMK

Cizinec se musí hlásit na volné pracovní místo, které je předem nahlášené na Úřad práce, po dobu 30ti dnů. Budoucí pracovník tedy žádá o ZMK na konkrétní volnou pozici, pro kterou bude následně zaměstnanecká karta udělena. Také musí mít doklad o zajištěném ubytování na území České republiky.

Doba vyřizování ZMK

Rozhodnutí o výsledku podané žádosti se vydává do 60 dnů, v komplikovaných právních případech to může trvat maximálně 90 dnů.

Bez obav, všechny náležitosti spojené s vyřizováním dokumentů zařídíme my. Zbavíme vás namáhavé administrativy.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.