Outsourcingové služby procesů a funkcí
You are here:
  1. Domů
  2. / Outsourcingové služby
  3. / Outsourcing v automotive a průmyslu

Outsourcing v automotive a průmyslu

Outsourcing v automotive a průmyslu. Europa Workintense
Outsourcing v automotive a průmyslu. Europa Workintense

Průmyslový outsourcing a outsourcing v automotive: Jedinečné služby, pro majitele firem

Zajišťujeme realizaci systémových celků, procesů a funkcí a celkovou nebo částečnou výrobu se značným podílem manuální práce. Spolupracujeme ve výrobních, logistických a technologických procesech výroby a služeb.

Průmyslový outsourcing a outsourcing v automobilovém průmyslu představuje smluvní převod podnikatelských procesů a výrobních funkcí mezi objednatelem, naší outsourcingovou agenturou a jedním z našich smluvních partnerů. Cílený outsourcing představuje plnění objednávky a konkrétního zadání s následnou implementací výsledku do provozu objednatele.

V rámci služeb průmyslový outsourcing a outsourcing v automotive nabízíme pronájem výrobních kapacit našich smluvních partnerů pro zajištění kompletních procesů a implementace splněných cílů. Za jejich splnění a realizaci plně ručíme.

Průmyslový outsourcing a  Outsourcing v automobilovém průmyslu

Naším hlavním cílem v rámci divize „průmyslový outsourcing“  je realizace činností ucelených systémových celků,  výrobních, logistických a technologických procesů a konkrétního díla s významným podílem ruční práce.

Zajišťujeme pokrytí procesů při sezónních výkyvech ve výrobě. Dokážeme optimalizovat procesy, disponujeme kvalifikovanými a odbornými kapacitami a nabízíme nová technická a odborná  řešení. Díky tomu pomáháme našim zákazníkům významně pokročit v celkovém procesu výroby. 

Oblasti spolupráce v průmyslovém outsourcingu

Outsourcing v automotive a průmyslu: Formy spolupráce

Spolupráce v automotive a průmyslu probíhá některým z následujících způsobů:

  1. Zajištění vlastních kapacit a zřízení provozovny. Dokážeme převzít část výrobního procesu nebo celkový výrobní proces do svých výrobních kapacit. Zajistíme výrobní spolupráci přímo v provozu zákazníka prostřednictvím zřízením vlastní provozovny s interpretaci námi splněných cílů do dalších činností zákazníka. Tuto spolupráci realizujeme v následujících profesích: dělnické (s kvalifikací i bez kvalifikace), odborné technické a řemeslné, manuální, IT, manažerské, administrativní, servisní.
  2. Smluvní přemístění systémových celků na nevytížený pracovní trh. Zajistíme část systémové výroby na bázi výrobní spolupráce. Jsme schopni přemístit systémový celek náročný na manuální práce na pracovní trh, ve kterém je aktuálně dostatek kvalifikované pracovní síly, zejména do regionů Východní Evropy. Tím firmám zprostředkováváme motivovaný personál pro provozní činnost. Za vyrobený produkt nebo poskytnutou službu nabízíme plnou záruku.

Výhody spolupráce u služby průmyslový outsourcing

Základem celé spolupráce jsou naši pracovníci, které osobně vybíráme a prověřujeme. Jedná se většinou o občany Ukrajiny, států EU a dalších zemí,  kteří mají trvalý pobyt nebo občanství v členské zemi Evropské unie, popřípadě vízové povolení.

Kromě lidských zdrojů ale disponujeme také:

  • Rozsáhlými výrobními a skladovými kapacitami v České republice a na Ukrajině
  • Moderními výrobními technologiemi
  • Inovativním softwarovým řešením
  • Schopností automatizovat dosavadní manuální činnosti

Díky těmto kapacitám dokážeme v každé činnosti sjednocovat procesy a přenášet dovednosti a know-how.

Zaujala vás nabídka našich služeb outsourcing v automotive a průmyslový outsourcing? Sjednejte si obchodní schůzku s jedním z našich konzultantů prostřednictvím formuláře níže. 

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.