Outsourcingové služby procesů a funkcí
You are here:
  1. Domů
  2. / Outsourcingové služby

Automotive a Logistic outsourcing

Outsourcingové služby procesů a funkcí
Outsourcingové služby procesů a funkcí

Outsourcingové služby procesů a funkcí

Outsourcingová agentura Europa Workintense, spol. s r.o.  se orientuje na realizaci systémových celků, procesů a funkcí, celkové nebo částečné výroby, ve které je značný podíl ruční/manuální práce.

Outsourcing  agentury Europa Workintense šetří vaše náklady a personální kapacity

Konkrétně se zabýváme realizací ucelených celků výrobních a technologických procesů ve výrobě, logistice, službách a IT. Své smluvní závazky plníme přímo v našem provozu s pomocí vlastních výrobních kapacit alokovaných ve východní a centrální Evropě.

Další možností je zřízení naší vlastní provozovny umístěné poblíž provozu našeho partnera nebo přímo pronájem výrobních kapacit partnera, pro zajištění kompletních procesů a následné integrace splněných cílů pro další zpracování zákazníkem.

Mimo jiné provozujeme také outsourcing procesů personalistiky a vedení mzdové agendy. Ručíme vám za splnění nastavených cílů prostřednictvím pojištění odpovědnosti dle smluvních podmínek.

Průmyslový outsourcing

„Průmyslový outsourcing“ představuje smluvní převod určitých podnikatelských procesů a výrobních funkcí, které spadají do systémových ucelených celků režijních kapacit zákazníka – odběratele, na dodavatele. Následně budou procesy obnoveny v provozu dodavatele (subdodavatelský způsob plnění smluvních závazků).

Cílený outsourcing zahrnuje plnění objednávky a konkrétního zadání s následnou integrací splněného výsledku do provozního procesu zákazníka

Za náš hlavní cíl v poskytování „průmyslového outsourcingu“ považujeme realizaci činností ucelených systémových celků výrobních, logistických a technologických procesů, v nichž najdeme významný podíl ruční práce. V okamžiku, kdy nastávají sezónní výkyvy ve výrobě a je potřeba mít nová technická a odborná řešení, která právě nejsou pro zákazníka cílovou položkou v podnikání. V naší kompetenci je optimalizovat výrobní procesy natolik, aby zákazníka nijak neomezovaly v jeho podnikání.

Disponujeme v dané oblasti kvalifikovanými a odbornými pracovníky, náležitými kapacitami, novými předními technologiemi a dokážeme zajistit značný pokrok v celkovém procesu výroby. Úspěšně vyřešíme omezující faktory a svojí činností přineseme zákazníkovi progres.

Jsme schopni převzít část výrobního procesu, eventuálně celkový výrobní proces do svých výrobních kapacit

Formou smluvních vztahů jsme taktéž schopni realizovat ucelený celek systémové výroby prostřednictvím výrobní spolupráce se zákazníkem, a to převzetím odpovědnosti a poskytnutím záruky za vyrobený produkt nebo poskytnutou službu. Zkrátka zaručíme splnění stanovených cílů a realizujeme aktuální potřeby zákazníka.

Klíčové výhody služeb outsourcingu Europa Workintense

Jednou z našich klíčových výhod je schopnost přemístit výrobní systémový celek náročný na ruční/manuální práci v rámci pracovního trhu, ve kterém je dostatek pracovní síly. Také zajistíme pro provozní činnost potřebný, místní motivovaný personál na pracovních trzích východní Evropy.

Také jsme schopni zajistit výrobní spolupráci se zákazníkem přímo v jeho provozu, prostřednictvím zřízení naší provozovny v uceleném provozu zákazníka s následnou integrací námi splněných cílů do dalších provozních činností zákazníka.

Při realizaci této formy outsourcingu se orientujeme na profese: dělnické (kvalifikovaní dělníci), technické, manuální, řemeslné, IT, manažerské, administrativní a servisní.

Efektivní uplatnění zkušenosti Europa Workintense v outsourcingu ve prospěch zákazníka

Naší další předností, na níž si zakládáme, je, že vlastníme výrobní a skladové kapacity, výrobní technologie a také patřičná softwarová řešení. To vše nám umožňuje převzít různorodé činnosti, sjednocovat procesy, přenášet dovednosti a know-how. Naše zkušenosti a kapacity uplatňujeme efektivně ve prospěch zákazníka.

Taktéž umíme automatizovat a mechanizovat procesy, při kterých byla ještě donedávna hojně využívána pouze ruční práce kvůli malému počtu vyrobených jednotek.

Naše výrobní a skladové prostory jsou umístěny v České republice a na Ukrajině.

Základ našeho lidského potenciálu tvoří naši pracovníci, kteří jsou převážně občané Ukrajiny. Orientujeme se také na personál ze zahraničí, konkrétně z EU, ale i třetích zemí. Jedná se především o pracovníky, kteří mají trvalý pobyt, občanství v členské zemi Evropské unie nebo vízové pracovníky třetích zemí.

Zaměření outsourcingové činnosti Europa Workintense

Naše outsourcingové činnosti jsou zaměřeny na průmyslové oblasti: zpracovatelský průmysl, výrobu, logistiku, strojírenství, lehký průmysl, stavebnictví, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, sféru služeb, administrativu, personalistiku, účetnictví a IT (informační technologie)

Máme řadu zavedených a již dlouhá léta úspěšně fungujících projektů, kde outsourcujeme celkový proces výroby ve vlastních výrobních kapacitách, a to v následujících průmyslových odvětvích: ve strojírenství, potravinářství, pivovarnictví a logistice.

Zaručíme vám:

  • Operační efektivitu.
  • Compliance with the low – plnou zákonnou odpovědnost.
  • Snížení soudních rizik.
  • Úplnou konfidenci.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.