Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
  1. Domů
  2. / Pro Zaměstnavatele
  3. / Kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů

Doba čtení: 2 mins
WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů

Potřebujete kvalifikované dělníky pro obsluhu strojů? Naplň práce naších dělníků zahrnuje kontrolu chodu a výkonu strojů, běžnou údržbu a obsluhu strojů, čištění a ošetřování, včetně odstraňování běžných závad.

Do pracovních povinností dělníků obsluhy strojů může také patřit organizace práce při běžných a středních opravách různých typů strojů a zařízení. Neznepokojujte se! Naše kvalifikované dělníky obsluhy strojů disponuji strojnickým průkazem a jsou řádně proškolené na různé specifické stroje.

Máte zájem o kvalifikované dělníky obsluhy strojů? Obsluhu strojů Vám zajistíme v nejkratším možném termínu.

Kvalifikované dělníky obsluhy strojů provádí kontrolu provozu a stavu obsluhovaného zařízení:

  • kontrolu kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování;
  • kontrolu seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních;
  • evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce;
  • vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace;
  • atd.

Naši pracovníci jsou specializováni na různé druhy strojů.

Za účelem obsluhy různých druhů strojů zaměstnanci absolvovali předepsané kurzy a zkoušky. Bez ohledu na to, kde musí obsluha strojů pracovat, naši dělníci jsou zvyklí pracovat i za ztížených podmínek hlučnosti, se stykem s nečistotami a chemickými látkami i s měnícím se klimatem.

Pro výkon svého povolání obsluha strojů pracuje s pracovními prostředky, které jsou ovládacími prvky strojů, a také s nářadím pro údržbu a opravy.

Hledáte kvalifikované dělníky obsluhy strojů se znalostmi a dovednostmi? WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů se zmíněným kurzem a zkouškou, s vyučením, rychlou reakcí, smyslem pro techniku, který je zároveň předpokladem pro úspěšný výkon povolání.