Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
  1. Domů
  2. / Spoluodpovědnost uživatele

Spoluodpovědnost uživatele

Doba čtení: 1 min
Spoluodpovědnost uživatele. EUROPA WORKINTENSE a partnery

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností nejen agentur práce, ale také samotných uživatelů.

Za zmiňovaný § 307a zákoníku práce se vkládá nový § 307b, podle kterého agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal a koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

V souvislosti s touto novelou § 307b zákoníku práce (zákona č. 206/2017 Sb.), se EUROPA WORKINTENSE spol. s r.o. zavazuje, že zajísti informování svých zaměstnanců zejména vyvěšením letáku v prostorách agentury, na svých webových stránkách a ústním předáním informace novým zaměstnancům při náboru.