Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Personální poradenství, strategie odborného a operativního řízení lidských zdrojů

Personální poradenství, strategie odborného a operativního řízení lidských zdrojů

Doba čtení: 3 mins
Personální poradenství, strategie odborného a operativního řízení lidských zdrojů

Nabízíme personální poradenství ohledně strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů pro různé komerční organizace.

Tato služba je určená pro jednatele společnosti a personální oddělení ve společnostech.

Nabídka služeb personálního poradenství:

 •  doporučení na optimalizaci řízení lidských zdrojů;
 •  odborné personální poradenství v oblasti pracovního práva;
 •  pomoc při řešení sporů a obtížných situací;
 •  operativní informace o legislativních inovacích pokud jde o zákony o cizincích (zákon o zaměstnanosti a zákon o pobytu cizinců);
 •  odborné poradenství o situaci na trhu práce a vytvoření profilu na uvolněnou pozici v počáteční fázi náborového projektu;
 •  aktivní podpora při procesu vnitřního výběru kandidátů, potřebné personální poradenství;
 •  monitorování trhu práce a mezd pomocí nástroje mzdy a personalistika;
 •  zajištění shody dokumentace se stávajícími pracovněprávními předpisy České republiky v případě kontrol.

Kvalitní a efektivní rady a přesné informace pomáhají v každodenní práci, systematizují procesy chodu a řízení ve Vaší společnosti, eliminují vznik možných nesouladů personálních procesů se zákony a nařízeními státních úřadů.

Poradenství nabízíme na téma:

 •  personální strategie,
 •  mzdy a personalistika,
 •  zákon o zaměstnanosti,
 •  zákon o cizincích,
 •  řízení lidských zdrojů,
 •  řešení sporů,
 •  administrativa personalistiky,
 •  probíhající kontrolní řízení.

Náš tým také poskytne podporu na outsourcing, recruitment, rozsáhlé odborné znalosti v oblasti osvědčených metod, výhod a plánování lidských zdrojů. Nabízíme poradenství z témat temporary help, personální leasing.

Uchazečům nabízíme personální poradenství na efektivní hledání zaměstnání, poskytujeme informaci obecného charakteru.

Také nabídneme strategie na optimalizaci mzdových nákladů. Poskytneme Vám přehledy o mzdách ve vašem průmyslovém odvětví a porovnávání mzdových nákladů.

Mzdy a personalistika

Lidské zdroje určitě hrají prakticky vedoucí roli ve strategickém a finančním řízení podniku. Obvykle nejvyšší procento zaujímá mzda v rubrice "náklady", což znamená lidé – ty nejcennější zdroje v jakékoli společnosti.

Mzdy a personalistika - účinný nástroj monitorování mezd, který umožňuje optimalizovat náklady na pracovní sílu a motivaci zaměstnanců.

Pomocí nástroje monitorování trhu práce a mezd Vám pomůžeme optimalizovat mzdové náklady a motivaci zaměstnanců, vyhlídky pro personální strategie rozvoje vašeho odvětví a zvýšit konkurenceschopnost společnosti.

Informace získané prostřednictvím monitorování obsahují tyto údaje:

 •  úroveň mzdy zaměstnanců konkrétního segmentu trhu práce;
 •  druh podniku (velikost, odvětvová příslušnost);
 •  požadavky kladené na pracovní pozici (vzdělání, pracovní zkušenosti, věk, pohlaví);
 •  poměr platové a prémiové části mzdy.

Přehled trhu mezd vám umožní přijímat pouze nezbytné a vyvážené rozhodnutí, zvyšuje stabilitu a řiditelnost organizací.

 Služby personálního poradenství Vám pomohou značně ušetřit pracovní, časové a finanční zdroje, snížit operační rizika a dosáhnout velkého úspěchu ve vývoji personální strategie a Vaší společnosti!

 Jak si objednat službu personální poradenství? Kontaktujte jednu z poboček společnosti Europa Workintense nebo umístěte Vaši objednávku na webových stránkách naší personální agentury.