Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Personální leasing - pronájem zaměstnanců agentury

Personální leasing - pronájem zaměstnanců agentury

Personální leasing, jedna z klíčových činností personální agentury Europa Workintense, je dlouhodobý pronájem pracovníků s jejich zařazením do stavu leasingové společnosti.

Doba čtení: 5 mins
Personální leasing - zapůjčení zaměstnanců agentury

Pronájem agenturních zaměstnanců doslova znamená zajištění zaměstnanců bez jejich zařazení do stavu společnosti zákazníka. Dodavatel poskytuje zákazníkovi svůj stávající personál nebo provádí vyhledávání a výběr kandidátů podle požadavků zákazníka. Personální leasing vám umožní rychle a efektivně zajistit nepřerušovaný výrobní proces pomocí zapojení dočasné pracovní síly.

Personální leasing nabízí větší flexibilitu ve využívání zaměstnanců společnosti. Bez zatížení kmenového stavu je možné zapojit tolik zaměstnanců, kolik potřebujete pro skutečnou pracovní zátěž.

To platí zejména v období, kdy firma plánuje velký dočasný projekt, pro který potřebuje určité množství dodatečné pracovní síly.

Zapůjčený personál snižuje časové a finanční náklady na vyhledávání zaměstnance. V současnosti je personální leasing zvláště populární mezi zaměstnavateli, kteří potřebují zahraniční pracovníky.

Společnost Europa Workintense nabízí službu personální leasing - pronájem pracovní síly pro Vaše projekty. Personální agentura má k dispozici rozsáhlou databázi potenciálních zaměstnanců – to nám umožňuje zajistit flexibilní personální výběr a řešit vznikající problémy tím nejlepším možným způsobem. Máme největší počet prověřených a kvalitních uchazečů ze zahraničí - zaměstnanců z Ukrajiny, kteří již získali trvalý pobyt na území České republiky, a taktéž pracovníků z jiných zemí, kteří mají zájem o práci v České republice.

Jsme zodpovědní za dočasně přidělené zaměstnance a všechny odvodové povinnosti vyplývající z legislativy. Zajistíme veškerou administrativu, mzdovou a personální agendu, komunikaci se státními orgány.

Obzvláště populární je personální leasing v období letních dovolených, kdy některé funkce odborníků se přenášejí na dočasné zaměstnance. V této situaci Vám pomůžeme najít zaměstnance s potřebnou kvalifikací na krátkou dobu pomocí pronájmu našich zaměstnanců v rámci služby temporary help.  

Výhody personálního leasingu a dlouhodobého pronájmu pracovníků

Hlavní výhoda použití dočasných zaměstnanců spočívá v tom, že všechny náklady spojené s pracovním poměrem (pojištení, vedení mzdové agendy) nese leasingová společnost. Personální leasing umožňuje vždy vybírat pracovníky pro plnění konkrétních úkolů, na základě zkušeností v daném oboru a kvalifikace. Kromě toho, zákazník po celou dobu má potřebný personál stále při ruce, což mu dává možnost vyhnout se přerušení výroby a zvýšit efektivitu všech výrobních procesů. Personální leasing umožňuje kmenovým pracovníkům společnosti soustředit se na klíčové úkoly podniku, zatímco vedlejší činnosti budou zajištěny rychle a kvalitně.

Budete mít k dispozici plně vyškolený personál, připravený splňovat svoje přímé povinnosti. Kromě toho, pokud některý z vašich zaměstnanců nastoupí na dovolenou nebo onemocní, okamžitě vám poskytneme potřebné pracovníky.

Výhody použití personálního leasingu:

 •  společnost se vyhýbá časově náročnému a nákladnému vyhledávání odborníků;
 •  snižují se administrativní a časové náklady na personální administrativu, účetnictví, zpracování finančních výkazů;
 •  zapůjčením odborníků přes specializovanou agenturu šetříte náklady na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, pojištění a následné ukončení pracovního poměru;
 •  v případě jakýchkoli nespokojeností (včetně soudních sporů) vše řeší agentura, ne zákazník.

Pronájem zaměstnanců je nejlepší řešení pro nově založené společnosti, malé a střední firmy. Vyhledávání a výběr zaměstnanců, vedení mzdové a personální agendy a mnoho dalších problémů představuje nesnesitelnou administrativní zátěž na fázi vzniku a rozvoje nového podniku.

Efektivita personálního leasingu je prokázána v plném rozsahu při otevírání poboček nebo zastoupení, omezení přípustného množství kmenových zaměstnanců, sezónní nebo strategicky zvýšené poptávce po zaměstnancích.

Nejběžnější profese pracovníků, které poskytujeme v rámci služby personální leasing:

 •  balič
 •  manuální pracovník
 •  montážní dělník
 •  obsluha automatů
 •  obsluha výrobních linek
 •  řidič VZV
 •  skladník
 •  stavební dělník
 •  uklízeč/uklízečka
 •  zedník 
 •  a další dle dohody ...

Naši pracovníci se uplatňují v následujících oborech:

 •  průmysl (automobilový, elektrotechnický, logistika, potravinářský, stavební, strojírenský a jiné);
 •  služby (hotelnictví, obchodní společnosti, supermarkety, zdravotnictví a jiné).

 Jak si objednat službu personální leasing? Kontaktujte jednu z poboček společnosti Europa Workintense nebo umístěte Vaši objednávku na našich webových stránkách.