Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
  1. Domů
  2. / Pro Zaměstnavatele
  3. / Cenové podmínky

Cena práce agenturních zaměstnanců, ceny stavebních prací

Doba čtení: 2 mins
Cena práce agenturních zaměstnanců, ceny stavebních prací

Vaše poptávka ohledně agenturních zaměstnanců bude vyřešena v co nejkratší době. Na poptávku hledáme zaměstnance a nabídneme Vám vhodné uchazeče z naší databáze (převážně to jsou stálí nebo dočasní zaměstnanci a brigádníci) a vypočítáme ceny za práci.

Taktéž vypočítáme fakturační ceny stavebních prací. V rubrice stavební divize naleznete přehled námi poskytovaných stavebních prací.

Ceny práce agenturních zaměstnanců záleží na mnoha faktorech.

Pro výpočet a stanovení smluvních podmínek a fakturačních cen je vždy zapotřebí rozsáhlá specifikace náplně práce a pracovních podmínek, proto naše fakturační ceny vypočítáváme při osobním jednání na základě bližší specifikace práce.

Obsahem schůzky by bylo poskytnutí informací a následné zpracování individuální nabídky.

Kalkulace ceny práce našich zaměstnanců vychází z výše odměny pro Vaše kmenové - podle zákona o zaměstnanosti platové a pracovní podmínky dočasného zaměstnance nesmí byt horší, než má srovnatelný stálý zaměstnanec.

To znamená, že agenturní zaměstnanci by měli dostávat srovnatelný plat pro stejnou práci jako kmenoví zaměstnanci.

Naše rozsáhlé reference na zaměstnance od předchozích zaměstnavatelů spolu s životopisem Vám na vyžádání rádi předložíme a uvedeme reference zákazníků, kteří využívají našich služeb při obsazování pracovních pozic.

V každém případě je naší snahou vyhovět zákazníkovi a přizpůsobit naši nabídku jeho možnostem.

Nabízíme komplexní personální služby a outsourcingové služby za dostupné ceny.

 Jak si objednat naše služby? Kontaktujte jednu z poboček společnosti Europa Workintense nebo umístěte Vaši objednávku na webových stránkách naší personální a outsourcingové agentury.

Kategorie: