Rychlý start Vaší kariéry
You are here:
 1. Domů
 2. / Pro uchazeče
 3. / Proces pikování ze skenerem na ruce a NZV

Proces pikování ze skenerem na ruce a NZV

Pikování je proces, který se koná ve výrobních a skladových zařízeních, spojený s vychystáním materiálů a jich dodáním do nakládací plošiny.

Read time: 6 mins
Pikování ze skenerem předpokládá připravu kontejnerů a krabic

Pikováním se rozumí vychystávání, balení a přesouvání výrobků k vyplnění individuální zákaznické objednávky.

Pikování se skenerem na ruce a NZV předpokládá přípravu kontejnerů a krabic, které se používají při balení velkého množství zboží.

Pickery udržují vychystávací zařízení a kontejnery v čistotě a zajišťují, aby zařízení vyhovovalo dodávaným produktům.

Pickery obvykle udržují přesný inventář tím, že zaznamenávají příchozí položky v inventáři a provádějí pravidelnou inventarizaci zásob.

Zabalí a přebalí objednávky v souladu s pokyny k vážení a také čtou objednávky a dodržují slovní pokyny pro pracovní úkoly.

Součástí povinností pickerů je přesun výrobků a materiálů ručně nebo pomocí manipulačních zařízení.

Pikování se skenerem na ruce a NZV předpokládá vykonávání fyzické činnosti, jako je nakládka, vykládka a třídění zboží v skladovacích/ distribučních střediskách.

Při pikování jde také o balení, skládání a přilepování etiket k produktům.

Pickery, jako součást svých povinností, organizují a udržují čistou pracovní plochu; vyplňují a ověřují objednávku před umístěním na dopravníky nebo jiné nakládací plošiny.

Jejich popis práce také zahrnují provoz nízkozdvižných vozíků při skladování nebo vykládce zboží, jakož i včasné plnění úkolů pro vychystávání a dodržování bezpečnostních pokynů.

Při plnění svých úkolů pickery dodržují standardy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dodržují stanovené vládní zákony a firemní zásady nebo postupy.

Proces pikování zahrnuje kontrolu příchozího a odchozího zboží, aby se přesvědčit, že nemají žádné poškození, a rovněž posoudit úrovně zásob, aby určit potřebu doplnění zásob.

Proces pikování se skenerem na ruce a NZV předpokládá provoz automatizovaných nástrojů, jako je RF skener, který se používá při vychystávání přesných objednávek, je také nezbytným předpokladem pro obsazení volného místa pickeru.

Aby začít kariéru pickera, musíte mít alespoň středoškolské vzdělání. Také, aby uspět v práci, pro pikování se skenerem na ruce a NZV budete potřebovat fyzickou sílu, vytrvalost a pozornost k detailům.

Jak již bylo uvedeno, pikování zahrnuje různé funkce ve skladu, s cílem, aby zákaznické objednávky byly připraveny a dodány okamžitě.

Níže uvedený příklad popisu práce pikeru zobrazuje hlavní úkoly, povinnosti a odpovědnosti, které jsou běžně přiřazovány ve většině společností v rámci zajištění práce z pikování:

 •     plnění objednávek zákazníků v kontejnerech a přepravních krabicích;
 •     provádění kontroly kvality k identifikaci a nahrazení poškozených materiálů;
 •     označování kontejnerů identifikačními informacemi, například názvem klienta a adresou;
 •     balení zboží a materiálů do fólie před naložením na nákladní automobily;
 •     používání RF skenerů, aby přesně plnit objednávky a efektivně řídit zásoby;
 •     monitorování úrovně zásob pro určení potřeby doplnění zásob;
 •     plnění objednávek zákazníků podle velikosti, barvy, množství a specifikace kvality;
 •     udržování vychystávacího zařízení a zajištění oprav v případě poškození;
 •     dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění vychystávacích úkolů;
 •     nakládka a vykládka zboží;
 •     vykládání zásob z regálů buď ručně, nebo pomocí automatizovaného zařízení a ručních zařízení;
 •     plnění objednávek a vykládání naplněných krabic na dopravní pásy pro těsnění a etiketování;
 •     vážení jednotlivých balení před dodáním, aby se ujistit, že splňují udané požadavky hmotnosti;
 •     vést správný záznam dodávaných balíků pomocí počítačových programů.

POŽADAVKY - DOVEDNOSTI, SCHOPNOSTI A ZNALOSTI - PRO PRÁCI Z PIKOVÁNÍ se SKENEREM NA RUCE A NZV

Pokud se chcete ucházet o práci pickeru, zde se uvádějí typické požadavky většiny zaměstnavatelů, které budete muset splnit, aby se ucházet o pozici pickeru:

Vzdělávání a odborná příprava: Práce pickeru nevyžaduje žádné specifické vzdělávací požadavky. Minimálně s vysokoškolským vzděláním můžete začít práci pickeru. Zaměstnavatelé obvykle poskytují školení na pracovišti, ale zkušenosti s použitím nízkozdvižných nebo vysokozdvižných vozíků zvyšují šance na získání zaměstnání.

Fyzická síla: Pickery jsou schopny zvedat a přesunovat těžké boxy nebo kontejnery během nakládání.

Vytrvalost: Jsou schopné snášet dlouhé hodiny přísné práce při stojící nebo pohybující poloze.

Pozornost na detaily: Jsou schopni plnit objednávky zákazníků podle zadaných specifikací. Zajišťují, aby vybrané materiály byly specifikovaného druhu, množství a kvality.

Častokrát proces pikování probíhá s využitím nízkozdvižného vozíků, proto do pracovních požadavků pickeru patří řidičský průkaz pro obsluhu nízkozdvižného vozíků.

Řidič nízkozdvižného vozíků pracuje ve skladu. Jeho hlavním úkolem je řízení nízkozdvižného vozíků s cílem přesunutí zboží z jednoho místa na druhé. Ve většině případů picker také plní povinnosti řidiče NZV a většinu času věnuje hledání objednávek ve skladovacích prostorách.

Práce řidiče NZV se však neomezují pouze na řízení NZV. Pomáhá při nakládce a vykládce a zajišťuje, aby vybraná položka byla správná a bezpečně transportována k dodávací paletě.

Je důležité, aby řidič NZV věděl, jak provádět činnosti údržby. Na začátku každého dne jeho povinností je ujistit se, aby paletové zvedáky a vozíky byly v dobrém stavu a byly bezpečné pro použití.