Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás
  3. / Cíle, strategie a hodnoty společnosti

Workintense – brings progress. Cíle a hodnoty společnosti, strategie pro dosažení cílů. Kolektiv společnosti Europa Workintense s.r.o. naše zásady

Workintense – BRINGS PROGRESS

Cíle společnosti Europa Workintese spol. s r.o.:

 Řešit prioritní potřeby zákazníků, týkající se personálu, vykonáváním konkrétních izolovaných činností výrobních, logistických, servisních, administrativních a řídících procesů.

 Poskytovat zákazníkům personál všech typů kvalifikací v řadě různých profesí, vykonávat výrobní procesy, s nimiž máme nemalé zkušenosti a při jejich vykonávání jsme si postupem času vyzkoušeli a vyvinuli nejrůznější mechanismy a vlastní know-how.

 Poskytovat důstojnou životní úroveň všem zaměstnancům společnosti.

 Získávat průměrný a nadprůměrný příjem z investovaného kapitálu a HR kapitálu do obchodních procesů společnosti.

Strategie pro dosažení cílů:

 Zapojit do procesu dosažení vytyčených cílů efektivní a pracovitý personál.

 Propojit trh práce západní, střední a východní Evropy. Orientovat se na pracovníky z východní Evropy, především z Ukrajiny, kde se nacházejí naše hlavní centra pro nábor personálu.

 Stále zvyšovaní kvalifikaci pracovního kolektivu. Provádět procesy rekvalifikace pracovníků společnosti.

 Poskytovat našim pracovníkům nejen dobře placenou práci, ale také možnost změny hlavních životních mezníků k lepšímu, především získání kvalifikace s ohledem na osobní schopnosti.

Hodnoty společnosti Europa Workintense:

 Pracovníci společnosti.

 Partneři-zákazníci společnosti.

 Znalosti a zkušenosti, získané za dlouhé roky úspěšné praxe.

Motto společnosti Europa Workintense:

 Workintense - Přináší progres

Kolektiv společnosti Europa Workintense:

Kvalifikovaní manažery s dlouholetými zkušenostmi, schopní řídit a motivovat provozní personál, nastavovat týmovou spolupráci, čelit výzvám a plnit zadané úkoly.

Máme bohaté zkušenost v procesu získávání pracovníků z východní Evropy a zkušenost se správnou organizací procesů pro získání pracovních víz pro pracovníky z nečlenských zemí Evropské unie, především z východní Evropy.

Pro každý projekt máme vytvořenou organizační složku – operativní řídící strukturu, která zajišťuje splnění smluvních požadavky zákazníků a zajišťuje všechny rizikové faktory provozní činnosti.

Všechny naši projekty jsou řízené složitou strukturou odborníků, která nám zaručuje funkčnost a elasticitu řídicího procesu. 

Naše zásady:

Našim přáním je mít vždy jen motivovaný, spolehlivý, schopny a pracovitý personál a toto považujeme za klíčový bod pro stabilní a vyváženou existenci společnosti, proto našim cílem je zajistit blahobyt a důstojný životní úroveň všech našich kolegů, našich zaměstnanců.

Spolupracujeme výhradně s ekonomicky stabilními, solidními a pozitivně známými národními a nad národními společnostmi, mezinárodními korporacemi. Vyhýbáme se spolupráci se společnostmi, které vedou politiku zneužívání pracovního personálu. Nevstupujeme do smluvních vztahu se společnostmi, které mají za cíl minimalizovat výdaje na personál.

Všichni lidé na zemi mají stejná příležitosti a využiti těch příležitosti je na ochotě k činnostem a poctivě práci každého jednotlivce, a také na vybraných partnerech jednotlivce tudíž i na vybraném zaměstnavateli.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.