Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás
  3. / Průmyslový outsourcing

„Průmyslový outsourcing“ - outsorcingová agentura Europa Workintense s.r.o.

„Průmyslový outsourcing“ - outsorcingová agentura Europa Workintense s.r.o.

„Průmyslový outsourcing“ je smluvní převod objednatelem určitých podnikatelských  procesů, výrobních funkcí, které se sjednocuji v systémové ucelené celky a dílo do režijních kapacit zákazníka – odběratele s následným obnovením procesu v provozu dodavatele partnera. Subdodavatelsky způsob plněni smluvních závazku a díla.

Cíleny outsoursing je plněni objednávky a konkrétného zadaní s následnou interpretací splněného výsledku/díla do provozního procesu společnosti objednatele.

Našim hlavním cílem podnikáni divize „průmyslový outsourcing“  je realizace činností ucelených systémových celku,  výrobních, logistických a technologických procesu a konkrétního díla kde je významný podíl ruční práce, sezonní výrobní výkyvy, kde je potřeba mít nova technická a odborná  řešeni které pro zákazníka jsou aktuálně ne cílová podstata podnikáni,  jsme schopni zoptimalizovat  procesy tak aby zákazníka ne omezovaly výrobní procesy ve kterých my máme kvalifikované  a odborné kapacity, nove přední technologie  a dokážeme zajistit pro zákazníka značný pokrok v celkovém procesu výroby  tím že úspěšně vyřešíme omezující faktory a proto naše činnost přináší pro zákazníka významný progres.

Jsme schopni převzít část výrobního procesu nebo celkový výrobní proces do svých výrobních kapacit, anebo na bázi smluvních vztahu formou realizace uceleného celku systémově výroby na bázi výrobní spolupráci s převzetím odpovědnosti a s poskytnutím záruky za vyrobený produkt nebo poskytnutou službu / splněné cíle / realizované dílo – plnit aktuální potřeby zákazníka.

Jednou z našich zásadních výhod je že jsme schopni přemístit výrobní systémový celek náročný na ruční/manuální  práce na pracovní trh kde je dostatek pracovní sily a zajistit pro provozní činnost místní motivovaný personál - na pracovních trzích východní Evropy.

Nebo jsme schopni zajistit výrobní spolupráci se zákazníkem  přímo v provozu zákazníka se zřízením naši provozovny v uceleném provozu zákazníka s interpretaci námi splněných cílu do dalších provozních činnosti zákazníka. 

Při realizaci této formy outsourcingu se orientujeme na profese, kterých máme v dostatku a to zejména: dělnické, kvalifikované dělníky, odborné technické a řemeslné, manuální, IT, manažerské, administrativní, servisní.

Další naši přednosti je ta že vlastníme výrobní a skladové kapacity, výrobní technologie a softwarová řešeni,  to nám umožňuje převzetí různorodých  činnosti a sjednocovat procesy, přenášet dovednosti a know-how, efektivně uplatňovat svoji praxi a naše kapacity ve prospěch zákazníka.

Taktéž umíme automatizovat a mechanizovat procesy kde ještě nedávno se hojně používalo jen ruční práce kvůli například malým počtům vyrobených jednotek.

Naše výrobní a skladové prostory jsou alokované ve státech Česka republika a Ukrajina, a jsou rozděleni do různého provozu, plocha našich výrobních prostor, skladovacích prostor a kancelářských prostor se počítá v desítkách tisíc m2

Základem našeho lidského potenciálu jsou naši pracovníci: povětšině občané Ukrajiny, orientujeme se také na personál se zahraničí jak se státu EU tak se třetích státu, zahraniční pracovníky, pracovnici kteří mají, trvaly pobyt nebo občanství v  členské zemi Evropské unii, anebo vízové pracovnici občane třetích státu.

Ve své outsourcingové činnosti se zaměřujeme na průmyslové oblasti: zpracovatelsky průmysl jako je výroba, logistika, strojírenství, lehký průmysl, stavebnictví, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, sféra služeb, administrativa personalistika a účetnictví, IT informační technologie.

Máme řadu zavedených a dlouholeté úspěšně fungujících projektu kde outcorsujeme  celkový proces výroby ve vlastních výrobních kapacitách a to v následujících průmyslových odvětvích: strojírenství, potravinářství, pivovarnictví, logistice, automobilový průmysl.

Outcorsing personalistiky a mzdového účetnictví

Pro mnohé zákazníky je výhodnějším řešením svěřit procesy personalistiky a mzdového účetnictví do rukou  odborníku kteří provádí tuto činnost dennodenně.

Na vysoké odborné úrovni provádíme zpracování mezd a vedení agendy personalistiky. V tomto směru můžeme nabídnout spolupráci dvou typů, plný outsourcing personalistiky a mezd přes kompletní převzetí agendy, nebo spolupráci na principu supervize, přitom vaše mzdové nebo personální oddělení bude i nadále plnit své funkce. Náš tým v tomto oboru je expertem na vysoké úrovni, máme široké  portfolio a chápeme potřeby zákazníka.

Zaručujeme při tom:

 Operační efektivitu.

 Compliance with the low – plnou odpovědnost zákonu.

 Snížení soudních rizik.

 Úplnou konfidenci.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.