Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás
  3. / Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Verze pro tiskPoslat e-mailemVerze PDF

Úřad práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, rozhodl takto:

Podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti

se vydává

právnické osobě: Europa Workintense spol. s r.o., IČ: 649 42 457, se sídlem: Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení).

Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Newsletter

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete cokoliv, co se týká našich produktů nebo služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat.