Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás
  3. / Recruitment

Personální a recruitingová agentura Europa Workintense spol. s r.o. - klasicky a internacionál recruitment, komplexní řešeni náborových procesu

Recruitingová agentura Europa Workintense. Recruitment

Personální a recruitingová agentura Europa Workintense spol. s r.o. - klasicky a internacionál recruitment, komplexní řešeni náborových procesu, vyhledáváme pro Vás talenty různých profesi: manažery, inženýři, kvalifikované dělníky a mnoho dalších profesi, komplexní servis - následné adaptováni zahraničního pracovníka v provozním procesu zákazníka. Řešeni vízové povinnosti, zejména pracovní víza pro Vámi vybrané uchazeče a stávající Vaše zaměstnance. Headhunting/executive search pro ojediněle a úzce specializované odborníky a top management

Recruitment (najímaní) je základní služba pro Human Ressource management. Recruitment řeší celkový proces osloveni, vyberu a následného najímaní/zaměstnaní a zapracováni  nějvhodnějšího uchazeče pro danou pracovní pozici.

Headhunting (executive search) - aktivní vyhledávaní a recruiting vhodného uchazeče z řad potenciálních uchazečů, kteří aktuálně ne hledají práce nebo nově zaměstnaní, jedná se o top-management, ojedinělých odborníku, úzce specializovaných odborníku, a další talenty.

Mezi hlavní a základní směry „HR kapitál“ divize naší personální agentury patří služby recruitment a headhunting/executive search.

Komplexní proces recruitmentu pro nás představuje:

 Vypracováni podrobné specifikaci ke konkrétnímu pracovnímu místu.

 Vytvořeni profilu vhodného uchazeče.

 Analýza trhu a získání maximálního množství aktuálních informací, určení motivačních faktorů pro uchazeče.

 Výběr vhodných pracovních trhů a cílové skupiny uchazečů za účelem oslovení.

 Budování strategie založené na informování potenciálních uchazečů o pracovním místě.

 Inzerováni, vyhledávaní a osloveni správného a vhodného segmentu uchazečů, budováni data bázi potenciálních uchazečů.

 Komunikace s uchazeči, dotazováni, anketováni, testováni uchazečů.

 Selekce uchazečů interní, selekce budoucího zaměstnavatele s uchazeči a selekce uchazečů s budoucím zaměstnavatelem.

 Vyber nejvhodnějšího uchazeče spolu se zákazníkem.

 Proces uzavíraní pracovně právních vztahu.

 Vyřizovaní vízových povinnosti, pracovní víza a jiné náležitosti.

 Provedeni procesu zaškoleni k budoucímu výkonu zaměstnaní.

 Adaptace zaměstnance v novém prostředí a k novému zaměstnaneckému poměru. Zapracováni vybraného zaměstnance v interních procesech zákazníka.

 Osobní asistence při adaptaci Vašeho zaměstnance v novem životním prostředí, nápomoc při řešeni rodinných záležitosti jako je, bydleni,  přestěhovaní rodiny a vyhledávaní práce pro rodinné příslušníky.

 

Odborně a s pomoci systémových procesu s použitím našich know - haw  a  IT technologii provádíme tito činnosti vyhledávaní - recruitment – adaptaci vhodného personálu pro provozní  - zaměstnanecké potřeby zákazníka.

Proces náboru provádíme komplexně s variantou full service anebo jen částečně dle potřeb zákazníka, například jen zviditelněni inzerátu pro cílovou skupinu uchazečů.

V každé variantě zajišťujeme integraci výsledného řešeni a splněného cíle do provozních procesu zákazníka.

Orientujeme se na široké spektrum profesí a různé úrovně kvalifikace, počínaje profesemi nevyžadujícími kvalifikaci až po manažerské a inženýrské pozice. Engineering and technical personnel, who is the direct supervisor of construction works (site managers, construction workers, construction masters and district mechanics),  Můžeme sem zařadit dělníky, řemeslníky, mistry výroby, vedoucí úseků, inženýrské a technické profese, ředitele úseků, ředitele společností a technický personál, jenž vede stavební práce (stavbyvedoucí, stavební dělníci, stavební mistři a zaměstnanci z oboru mechaniky). Taktéž se orientujeme na vyhledávání úzce specializovaných odborníků a talentů, prostřednictvím služby Headhunting/executive search.

Vyhledáváme talenty pro potřeby Vašeho podnikání. Naši odborníci s dlouholetou praxí v oboru Vám v dohodnutých termínech a s maximální precizností zajistí personál, který bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům.

Máme praxi s provedením náboru uchazečů jak jednotlivé objednávky orientované na místní  pracovní trhy a také se vzdálených regionu kontinentální Evropy, až do zajišťovaní hromadného náboru.

Poskytováni služby recruitment dělíme na:

Klasicky recruitment

Proces náboru je orientovaný na zákazníka, který je alokovaný v miste naše pobočky a s orientací na uchazeče z místního pracovního trhu.

Hromadný nábor

Jedna se o nábor velkého množství uchazečů pro nova vznikla provozy, změny aktuálních situaci v provozu, nebo sezonní výkyvy v provozních procesech a jiné podobné důvody. Nábor je kombinovaný jak z místního pracovního trhu tak i se zahraničí.

Internacionální recruitment

Proces náboru je orientovaný na zákazníka, který je alokovaný ve státech zapadni Evropy, naše spolupracující pobočka je vzdálena od zákazníka  a orientace na uchazeče je především vyber na pracovním trhu centrální a východní Evropy.

Headhunting / executive search

V tomto typu poskytnuti služby je orientace kladena na získávaní nejlepších odborníku a talentu,  úzce specializovaných odborníku. Oslovíme bud dle Vašich požadavku už Vámi známe osobnosti a nebo provedeme vyhledávaní dle principu headhantingu.

Zásady poskytováni služby recruitment

Pro nás hlavním kritériem vyberu je: vhodnost uchazeče pro budoucího zaměstnavatele a vhodnost potenciálního zaměstnavatele pro uchazeče, nasloucháme zákazníkům na obojích stranách jednacího stolu a pro obě strany doporučujeme optimální variantu, to nám umožňuje dosáhnout minimální fluktuaci.

Vybíráme nejvhodnější talenty pro Vaše potřeby přesně včas a v místě kde je potřebujete.

Pokročilá technologie náborových procesu, sofistikované instrumenty vyhledávaní, testováni, oceňovaní vhodnosti a potenciálu na obojích stranách zaměstnanec a zaměstnavatel, následné zaškolováni / zapracovaní a etablovaní, vlastni pracovní portály a vynikající znalost trhu lidských zdrojů nám umožňují nabídnout nejlepší recruitment řešení pro podniky všech velikostí.

Při poskytovaní teto služby další naši přednosti je naše odborné znalosti zajistit pro zákazníka personál se zahraničí s full servisem při vyhledávaní vhodných uchazečů,  zabezpečeni  patřičného testovaní, vyberu vhodného zaměstnance pro našeho zákazníka, zajišťováni pracovních viz, procesu přestěhovaní k novému zaměstnavateli a do nového životního prostředí, zapracovaní a adaptaci zahraničního pracovníka v zaměstnaneckém poměru s našim zákazníkem, řešeni běžných pobytových formalit Vašeho nového zaměstnance jako je bydleni, přestěhovaní rodiny, práce a škola pro rodinné příslušníky a podobné. Ve všech těchto procesech ručíme za kvalitu našich činnosti, a poskytujeme patřičné garance zákazníkovi.

Naší další konkurenční výhodou je široká síť náborových center po celé centrální a východní Evropě  velká databáze potenciálních uchazečů o práce v České republice, centrální a zapadni Evropě, dostupnost vlastních medii,  provozujeme vlastní segmentované pracovní portály,  orientované  na trh práce ve východní, střední a západní Evropě, hlavním, cílem kterých je sjednocovat a zjednodušovat možnosti zaměstnávaní v rámci cele Evropy, globalizovat pracovní trh Evropy, nabízet uchazečům lepši příležitosti k výdělečné činnosti a lepšímu životu, změnám k lepšímu v životních příležitostech. Naše náborově pracovníky perfektně znají podmínky pracovního trhu cílové skupiny uchazečů a standardně mluví dva a vice řeči/jazyky.

Jsme odborníky na pracovním trhu východní – centrální – zapadni Evropy.

Vlastní výrobní a logistické kapacity, ubytovací kapacity nám významně přispívají k flexibilitě, možnostem odborného růstu, vzdělávaní a testovaní nových uchazečů a tím i zabezpečeni stability našeho zákazníka, stability i kvůli kvalitnímu procesu poskytovaní služby recruitment.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.