Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás

Personální, pracovní, outsourcingová agentura Europa Workintense spol s.r.o.

Personální, pracovní, outsourcingová agentura Europa Workintense spol s.r.o.

Od doby svého založeni v roce 1996 společnost Europa Workintense spol s.r.o. je orientovaná na zajišťováni spolehlivého, správně motivovaného a pracovitého personálu z východní Evropy na pracovní trh České republiky / Slovenska  a s postupným rozvojem  provozních a obchodních aktivit do všech státu východní centrální a zapadni Evropy.

Společnost historicky je rozdělena na tři provozní divize/odvětví dle hlavních podnikatelských aktivit.

  • Divize „HR kapitál“ – recruitment, personální leasing a další klasické činnosti a služby které provozuje personální - pracovní agentura.
  • Divize „Průmyslový outsourcing“ outsourcing procesu a funkce, v oblasti průmysl, výroba, logistika a služby.
  • Divize „IT outsourcing“ Outsourcing procesu v oblasti IT, informačních technologií. Vývoj aplikaci a informačních systému.

Naše činnost spočívá v tom, aby vyřešit potřeby zákazníka ve výrobním, logistickém a technologickém procesu  tam kde je potřeba mít šikovné ruce, spolehlivý, stabilní a flexibilní personál, know-how kteří jsou zavedeni v našich procesech, využiti našeho technického, technologického a HR talent potenciálu a kapacit -  to vše tvoří celek, díky kterému nyní patříme ke špičce v oboru a segmentu našeho podnikáni.

Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve vzájemné výměně zkušeností napříč různorodými projekty, které provozujeme ve velkém počtu a díky kterým máme načerpáno nespočet pozitivních i negativních zkušeností. Navzájem sdílíme získané know-how, což nám umožňuje permanentně zvyšovat produktivitu, neustálé inovovat, důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.

Jako pracovní - personální agentura, při poskytnuti služby recruitment, zajišťujeme HR kapitál ze státu východní Evropy, především Ukrajiny s uplatněním na pracovním trhu v České republice v Polsku, Slovenské republice a Maďarsku.

Ve své databázi a s pomoci navázaní pracovně právních vztahu shromaždujeme kvalifikovaný HR kapitál z různých průmyslových odvětvi a sektoru služeb pro účely zajišťovaní pro zákazníka stabilní a talentované zaměstnance formou poskytnuti služby recruitment,  provozujeme služby temporary help / dočasný / sezonní personál formou personální leasing, agenturní zaměstnávaní. Dal pro zákazníky nabízíme služby:  poradenství, personální audit, poradenství BOZP, testováni zaměstnanců, outplacement, průzkum platů, z oblasti recruitment: hromadný nábor, klasicky recruitment, internacionální - recruitment.

Jsme orientováni na zajištění personálu dělnických - kvalifikované dělníky, řemeslných, technických, manuálních, servisních, administrativních profesí, manažerské pozice, front office a back office profese, technické profese, střední management, vyšší management, personál pro sektor zdravotnictví, IT sektor, programátoři a jiné IT odborníky a specialisty sektoru informačních technologii, de fakto jsme schopni zajistit specialistu – odborníka průřezem všech profesi.

V různých průmyslových odvětvi outcoursing činnosti a procesu je pro nás běžná služba kterou provozujeme. Jedna se o výrobní spolupráci se zákazníkem která je založena na různých formách a způsobách vzájemné kooperace, kdy je možné vyčlenit systémoví celek a svěřit  plnění konkrétních cílu a konkrétné definovaného díla specializovanému dodavateli. 

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.