Uděláme práci za Vás
You are here:
  1. Domů
  2. / Outsourcing

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního procesu

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo
Doba čtení: 4 mins

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o dílo. Převod na outsourcing jednoho nebo více druhů činností společnosti umožňuje dosáhnout finanční úspory a přispívá ke zvýšení provozní kapacity podniku. Hlavním úkolem, který se snaží zákazník řešit prostřednictvím outsourcingu, je zlepšení kvality obchodních procesů a snížení nákladů.

Přesná kritéria pro posouzení objemu využití outsourcingu ve společnosti neexistují. Společnost rozhoduje o tomto způsobu podnikání pouze po důkladné analýze všech potenciálních nákladů a přínosů. V úvahu se bere druh činnosti podniku, organizační struktura, charakteristika podnikových procesů.

Outsourcing lze rozdělit do dvou kategorií: outsourcingu výroby a outsourcingu podnikových procesů. Outsourcing výroby je převedení celého cyklu výroby určitých výrobků nebo jeho částí na externí firmu.

Outsourcingová agentura Europa Workintense nabízí realizaci ucelených celků výrobního procesu objednatele na základě smlouvy o dílo. Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací zakázek pro různá průmyslová odvětví. Dodáme Vašemu podniku své kmenové zaměstnance, brigádníky na dodávku prací, služeb či jiných výkonů a převezmeme celý proces řízení službou, uceleným celkem nebo oddělením objednatele.

  • Převod na podmínky outsourcingu ucelených celků výrobního procesu je spojen se získáváním a organizací velkých skupin pracovníků. Pro tento účel personální a outsourcingová agentura Europa Workintense disponuje potřebnými zdroji - organizovanými skupinami pracovníků s vedoucím skupiny, pomocí kterých jsme schopni převzít část Vašeho výrobního procesu - částečnou výrobu produktů nebo výrobu jejich složek.
  • Realizaci ucelených celků nabízíme jak v pronajatých, tak i ve vlastních prostorech. V prostorech zákazníka pronajmeme část prostor a na základě smlouvy o pronájmu zajistíme část Vašeho výrobního procesu ve Vašem zařízení. Výkon činnosti dle smlouvy o dílo provedeme také ve vlastních prostorech na svém území a pak Vám vrátíme hotový výrobek (pouze výkon manuálních činností).
  • Máme k dispozici vlastní výrobní plochy o celkové ploše 4 000 m², kde jsme schopni plnit uzavřené outsourcingové smlouvy, které vyžadují náročné manuální procesy. Ve vlastních prostorech výkon činnosti podle smlovy o dílo zajistíme ve všech oborech, kde je nutná manuální práce a ve kterých nemohou být použity stroje.
  • Outsourcingová agentura Europa Workintense je schopna vytvářet projekty nebo dceřiné společnosti, jejichž posláním bude outsourcing ucelených celků ve Vašem výrobním procesu. Poskytujeme svou infrastrukturu, zkušenosti a odborné znalosti, vnější zdroje k dosažení obchodních cílů a plnění specifických podpůrných funkcí zákazníka.

Téměř každý podnik se skládá z výrobních úseků a administrativních kanceláří. Bez zkoordinované práce není možné úspěšné podnikání. Kontrola fungování jednotlivých úseků, vedení potřebné dokumentace, vyhledávání a výběr personálu – to jsou časově a finančně náročné procesy. Outsourcing umožňuje uvolnit lidské, finanční a organizační zdroje proto, aby se mohl podnik soustředit na klíčové oblasti činnosti a vyvíjet nové.

Organizace outsourcingu v podniku se realizuje na základě smlouvy o dílo, ve které jsou vyjednány všechny detaily spolupráce.

Převedení výrobního procesu na podmínky outsourcingu je optimální řešení pro většinu firem. Outsourcing nebo výkon činnosti podle smlouvy o dílo umožňuje firmám soustředit se na vývoj nových produktů a služeb, zvýšit flexibilitu výroby a diverzifikovat vyrobené produkty na základě aktuálních požadavků trhu.

Jak si objednat službu outsourcing? Kontaktujte jednu z poboček společnosti Europa Workintense nebo umístěte Vaši objednávku na našich webových stránkách.

Tags: