WORKINTENSE - O společnosti
You are here:
  1. Domů
  2. / O Workintense
  3. / Cíle, strategie a hodnoty společnosti

Hodnoty a cíle společnosti Europa Workintense - Agentura práce, která za vás vyřídí veškerou administrativu

Cíle, strategie a hodnoty společnosti
Cíle, strategie a hodnoty společnosti

Agentura práce Europa Workintense zajišťuje svým zákazníkům personál všech typů kvalifikací. Dokážeme zajistit kvalifikované odborníky ve všech sektorech od výroby, logistiky, služeb až po administrativní a řídící procesy. Máme bohaté zkušenosti se získáváním pracovníků z východní Evropy a dokážeme zajistit pracovní víza pro občany nečlenských zemí Evropské unie.

Hlavní pilíře agentury práce Europa Workintese

  • Pracovníci společnosti, kteří se o vás vždy ochotně postarají
  • Spokojení zákazníci, kteří se obrací na naši agenturu práce
  • Znalosti a zkušenosti získané za dlouhé roky úspěšné praxe

Naše cíle

Jsme agentura práce a snažíme se jednotlivcům i firmám maximálně ulehčit práci. Řešíme všechny personální potřeby našich zákazníků, ať už se jedná o firmy, které řeší nedostatek pracovní síly nebo pracovníky hledající zaměstnání na území Evropské Unie. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy. Orientujeme se proto na pracovníky z východní Evropy, především z Ukrajiny, kde se nacházejí naše hlavní náborová centra.

Naše zásady

Férové partnerství a spokojenost všech zúčastněných stran je základ našeho podnikání. Agentura práce Europa Workintese se proto pevně drží následujících zásad:

  • Firmám zprostředkováváme efektivní a pracovitý personál. Díky tomu se k nám stále vrací a my můžeme dosahovat vytyčených cílů.
  • Neustále zvyšujeme kvalifikaci našeho pracovního kolektivu. Procesy rekvalifikace pracovníků proto probíhají v pravidelných intervalech a zasazujeme se o neustále zlepšování a rozšiřování našich služeb.
  • Spolupracujeme výhradně s ekonomicky stabilními, solidními a pozitivně vnímanými společnostmi. Nevstupujeme do smluvních vztahu se společnostmi, které mají za cíl minimalizovat výdaje na personál či které vedou politiku zneužívání pracovního personálu
  • Všem našim zaměstnancům zajišťujeme důstojnou životní úroveň. I díky tomu disponujeme širokou nabídkou kvalifikovaných pracovníků.

Staňte se jedním z našich spokojených zákazníků. Využijte služeb agentury práce i vy.

 

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.