Pro Zaměstnavatele
You are here:
  1. Domů
  2. / Taxonomy term

Spoluodpovědnost uživatele

Spoluodpovědnost uživatele. EUROPA WORKINTENSE a partnery
Doba čtení: 1 min

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností nejen agentur práce, ale také samotných uživatelů.

Za zmiňovaný § 307a zákoníku práce se vkládá nový § 307b, podle kterého agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal a koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici zámečník

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici zámečník
Doba čtení: 3 mins

Potřebujete specialistu, který by provedl zhotovovací práce kvalifikovaného zámečníka - montáže a případně i opravy strojů a zařízení s využitím ručních strojů a nástrojů? Kontaktujte nás a my vám poskytneme v krátkém čase kvalifikované dělníky.

Vašimi požadavky na pozici zámečníka jsou čtení a používání technické dokumentace a projektové dokumentace? Zámečník, který vás zajímá, měl by mít za úkol stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek, které jsou potřebné pro danou činnost?

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici obsluha strojů
Doba čtení: 2 mins

Potřebujete kvalifikované dělníky pro obsluhu strojů? Naplň práce naších dělníků zahrnuje kontrolu chodu a výkonu strojů, běžnou údržbu a obsluhu strojů, čištění a ošetřování, včetně odstraňování běžných závad.

Do pracovních povinností dělníků obsluhy strojů může také patřit organizace práce při běžných a středních opravách různých typů strojů a zařízení. Neznepokojujte se! Naše kvalifikované dělníky obsluhy strojů disponuji strojnickým průkazem a jsou řádně proškolené na různé specifické stroje.

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici nástrojař

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici nástrojař
Doba čtení: 2 mins

WORKINTENSE nabízí kvalifikované dělníky na pozici nástrojař, mezi jejichž hlavní pracovní náplň patří zhotovování a oprava výrobních nástrojů a speciálních přípravku a měřidel.

Hledáte nástrojaře? Nabízíme pouze kvalifikované nástrojaře, jejichž součástí práce je čtení a porozumění technických podkladů, rýsování pomocí měřidel a rýsovačských měřidel, ruční opracování materiálů pilováním, broušením, vrtáním, ohýbáním, řezáním, vyztužováním a zaškrabáváním.

Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.
Doba čtení: 5 mins

Etický kodex má společnost Europa Workintense spol. s r.o. (dále jen EW) zpracován jako jeden ze svých standardů, ale není obecně závazným právním předpisem, ani nenahrazuje vnitřní předpisy společnosti.

Společnost EW přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupu k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti a očekává od svých obchodních partnerů stejný přístup.

Pracovníci pro zajištění stavebních prací

Odborníci na výstavbu rodinných domů, rekonstrukci, zajištění stavební práce
Doba čtení: 2 mins

Společnost Europa Workintense spol. s r. o. nabízí kvalifikované odborníky na výstavbu rodinných domů pro zajištění kompletních stavebních prací od realizace stavby až po inženýrské práce.

Pro naše zákazníky jsme schopni zabezpečit všechny hlavní stavební profese a větší část profesí přidružené stavební výroby.

Poskytujeme pracovníky na rekonstrukci a úpravy rodinných domů, bytů, bytových jader, administrativních, historických a památkově chráněných objektů.

Fakturační údaje personální agentury v Praze

Europa Workintense spol. s r.o.

Česká republika, Praha 1 - Nové Město 110 00, Štěpánská 704/61
IČO: 64942457
DIČ: CZ64942457
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42391

Účetní oddělení v Praze:

Tel.: + 420 775 065 581

E-mail: ucetni@workintense.cz

Doba čtení: 1 min

Personální poradenství, strategie odborného a operativního řízení lidských zdrojů

Personální poradenství, strategie odborného a operativního řízení lidských zdrojů
Doba čtení: 3 mins

Nabízíme personální poradenství ohledně strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů pro různé komerční organizace.

Tato služba je určená pro jednatele společnosti a personální oddělení ve společnostech.

Stránky

Přihlásit se k odběru Pro Zaměstnavatele