WORKINTENSE - O společnosti
You are here:
  1. Domů
  2. / O Workintense
  3. / Certifikáty

Certifikáty kvality a pojistné smlouvy pro provozní činnost pracovní agentury Europa Workintense

Certifikáty. Personální a outsourcingová agentura Europa Workintense

Personální a outsourcingová agentura Europa Workintense je vlastníkem všech potřebných certifikátů a licenčních povolení, které jsou potřebné pro řádnou souvislou činnost pracovní agentury.

Povolení MPSV

Jsme řádným držitelem všech patřičných a potřebných licenčních povoleni MPSV, regulujících činnost personálních agentur.

Osvědčení a certifikáty kvality pracovní agentury Europa Workintense

Každé evropské oddělení pracovní agentury je certifikované v systémech ISO 9000, HASP, TUV a CE, které potvrzují  kvalitu výrobního procesu, kvalitu řízení managementu, námi vyrobených produktů a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

Pojistné smlouvy pracovní agentury 

Naše pracovní agentura je pojištěna všemi potřebnými pojistnými smlouvami s pojišťovnami, které odpovídají potřebám a kryjí rizika spojená s naší běžnou provozní činností.

Základní kapitál pracovní agentury Europa Workintense

Jádro podnikání pracovní agentury Europa Workintense spočívá v naší materiálně – technické bázi, provozním kapitálu a materiálním a duševním vlastnictvím výrobních prostředků.

Značná část kapitálu je uložená do základního kapitálu profilových společností pro zabezpečení garancí stability, kontinuity našeho provozního procesu – vůči partnerům a zákazníkům pracovní agentury Europa Workintense spol. s r. o..

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.