Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Hard skills. Co to je a k čemu slouží

Hard skills. Co to je a k čemu slouží

Reading time: 4 mins
Hard skills. Co to je a k čemu slouží

Termíny soft skills a hard skills k nám přišly ze Západu a původně jsme nevěděli, co tyto dva pojmy přesně znamenají. O soft skills jsme se již v předchozím článku bavili (“Soft skills aneb proč jsou důležité měkké dovednosti”) a dnes se zaměříme na Hard skills. Nechceme spekulovat, které dovednosti jsou pro výkon práce důležitější, ve skutečnosti by se obě dovednosti měly doplňovat.

Co to jsou hard skills?

Hard skills se do češtiny překládají doslovně jako tvrdé dovednosti. Od soft skills se liší tím, že se dají často měřit a jsou zakončené závěrečnou zkouškou. Zařadit sem múžeme například:

 • Úspěšně zvládnuté studium,
 • Získání řidičského oprávnění,
 • Zvládnutí dělnických profesí,
 • Počítačové schopnosti,
 • Jazykové schopnosti,
 • Práce s technologiemi,
 • Znalost podvojného účetnictví a daňové evidence,
 • Právní znalosti,
 • Průkazy a certifikáty,
 • IT znalosti,
 • Technické dovednosti,
 • Znalost většiny učebních oborů,
 • Bezpečnost práce,
 • A další.

Pod tvrdé dovednosti tedy spadá vše, co jsme se v průběhu života naučili a obohatili tím své pracovní možnosti.

K čemu slouží hard skills v praxi?

Každá profese vyžaduje jiný styl dovedností. Hard skills jsou nejvíce ceněné u odborných profesí. Začíná to již formálním vzděláním, kde platí přímá úměra, že čím vyšší vzdělání člověk má, tím má snazší možnost uplatnění na trhu práce. Jsou profese, u kterých se bez tvrdých dovedností neobejdete. Jmenujme například lékaře, jaderné fyziky, konstruktéry, piloty dopravních letadel a mnohá další povolání. Dosažení určité profesní úrovně tvrdých dovedností bývá dokládáno certifikátem nebo jiným potvrzením. Tvrdé dovednosti jsou nedílnou součástí požadavků firmy na pracovní místo, neboť hard skills udává, na kolik je uchazeč kompetentní danou pracovní pozici vykonávat.

Rozdíly mezi soft skills a hard skills

Největší rozdíl spočívá v tom, že tvrdé dovednosti se dají naučit. Stačí k tomu formálně studovat nějakou školu, chodit do kurzů cizího jazyka, udělat si řidičské oprávnění, získat průkaz na svařování a podobně. A hned máte skill, který můžete uvést v životopisu. U soft skills to tak snadné není, protože vycházejí z vaši povahy a jsou jednou dané. To ovšem vůbec neznamená, že byste na měkké dovednosti měli zcela rezignovat. Dobrou zprávou je, že i soft skills se dají naučit. Chce to jen píli a dostatek pevné vůle vytrvat. Velmi obecně bychom mohli říct, že hard skills jsou spíše znalosti a soft skills převážně schopnosti. Na reálném pracovním pohovoru však budou personalisté nejspíš zkoumat vaše tvrdé znalosti i měkké schopnosti dohromady. Chcete-li být na pracovním trhu co nejžádanější, zkuste spojit své hard skills se soft skills. Je dobré mít konkrétní znalosti a certifikáty, ale také je důležité je umět použít a prodat. Proto je důležité nezaměřovat se příliš jednostranně, ale současně rozvíjet všechny své talenty, které máte.

Dělení hard skills

Mnoho lidí netuší, že tvrdé dovednosti se dále dělí, a to konkrétně na:

 • Odborné tvrdé dovednosti (anglicky specific hard skills). Sem řadíme takové dovednosti, které jsou potřebné pro konkrétní pracovní pozici/konkrétní práci. Jejich poznávacím znamením je, že se dají snadno změřit a ověřit zkouškou (ať už teoretickou nebo praktickou). Podíváme-li se do Národní soustavy povolání, najdeme zde profese, které vyžadují odborné tvrdé dovednosti. Spadá sem například:

               - rostlinolékařství,
               - vysazování zeleniny,
               - technické kreslení ve strojírenství a kovovýrobě,
               - diagnostika poruch elektrotechnických zařízení,
               - seřizování a zkoušení přístrojového vybavení letadel.

 • Obecné tvrdé dovednosti (anglicky generic hard skills). Pod obecné tvrdé dovednosti se řadí takové dovednosti, které jsou potřebné pro výkon práce, ale jejich ovládání nesouvisí přímo s konkrétním zaměstnáním. Tedy takové dovednosti, které si člověk může přenášet napříč různými pozicemi a může je uplatnit v různých oborech. Podle Národní soustavy povolání patří mezi obecné kompetence tyto dovednosti:

               - počítačová gramotnost,
               - způsobilost k řízení osobních automobilů,
               - numerická způsobilost,
               - ekonomické povědomí,
               - právní povědomí,
               - jazyková způsobilost v češtině,
               - jazyková způsobilost v angličtině,
               - jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce.

Psali jsme také:

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.