Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Reading time: 4 mins
Zaměstnanecká karta, zaměstnávání cizinců

Zaměstnanecká karta – druh povolení k dlouhodobému pobytu v České republice pro cizince – se v posledních letech stala jedním z častých řešení nepříznivé situace na domácím trhu práce. Zaměstnanecká karta umožňuje zahraničním občanům pobývat legálně na území Česka za účelem zaměstnání po dobu delší než 90 dnů a zároveň vykonávat práci na konkrétní pozici, pro niž byla vydána.

V této souvislosti mluvíme tedy o tzv. duálním charakteru zaměstnanecké karty – zaměstnanec má jejím prostřednictvím zajištěna dvě různá oprávnění, aniž by musel žádat u dvou různých institucí. To s sebou přináší výhodu v podobě rychlejšího vyřízení, než jak by tomu bylo u dvou rozdílných oprávnění vydávaných zvlášť.

 

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Prvotní povinností zaměstnavatele je nahlášení pozice Úřadu práce, souhlas se zařazením dané pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a také se zveřejněním pozice na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto opatření má zabránit znevýhodnění případných domácích kandidátů. Pozice je totiž zveřejněna Úřadem práce po dobu 30 dnů a teprve poté, co se nepodaří místo nabídnout uchazeči z řad českých občanů, přechází do centrální evidence uvedené výše. 

Zaměstnanec pak žádá o kartu osobně na zastupitelském úřadu ČR ve svém státě (případně na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR, pokud zde již legálně dlouhodobě pobývá). Je nutné podat vyplněný formulář „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, do nějž musí žadatel zanést číslo, pod nímž je pracovní pozice zařazena v centrální evidenci. K formuláři se přikládá platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování na území ČR, aktuální fotografie, pracovní smlouva (příp. smlouva o smlouvě budoucí) a doklady prokazující požadovanou odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Správní poplatek činí 5000 Kč na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a 2500 Kč v případě podání žádosti na území ČR. Žadatel může být také vyzván k doložení dokumentů prokazujících jeho čistý trestní rejstřík a bezinfekčnost.

Co se týče samotné pracovní smlouvy, požaduje se, aby v ní byla konkrétními podmínkami upravena mzda a rozsah pracovní doby. Mzda nesmí být nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy a pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin týdně. (Splnění této podmínky má výjimku v případě, že zaměstnáváte cizince, který již držitelem zaměstnanecké karty je, a bude tak zaměstnáván pouze na nové pracovní pozici.)

 

A jak je to s legislativou?

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

  • Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat pro všechny druhy zaměstnání – bez ohledu na požadovanou úroveň odborné způsobilosti.
  • Zaměstnanecká karta bývá obvykle vydávána na dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však na 2 roky, s možností prodloužení zaměstnanecké karty, a to i opakovaně
  • Lhůta pro rozhodnutí ohledně žádosti činí 60 dnů, ve velmi složitých případech může však být i 90 dnů
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat pro občany třetích zemí – tedy pro občany všech států světa kromě členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska; karta se také nevztahuje na rodinné příslušníky občanů výše uvedených států, kteří jsou žadateli nebo držiteli pobytové karty rodinného příslušníka EU/EHP a Švýcarska

 

Možnost využití služeb profesionálů

Vzhledem k tomu, že proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je celkem složitý, máte možnost svěřit veškeré administrativní záležitosti do rukou profesionálů. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných pracovníků ze zahraničí a zároveň s vyřízením všech důležitých kroků k obdržení zaměstnanecké karty pro zvolené uchazeče. Můžete tak využít šance získat pro svou společnost kvalitní pracovníky ze zahraničí bez nutnosti zabývat se namáhavou administrativou. V daném případě taktéž snímáte poměrně vysoké riziko zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu, ke kterému často dochází i na základě relativně malých chyb při vyplňování formuláře. Zanechte nám potřebné informace zde a my se s vámi co nejdříve spojíme.

Psali jsme také:

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR