Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Reading time: 4 mins
Zaměstnanecká karta, zaměstnávání cizinců

Zaměstnanecká karta – druh povolení k dlouhodobému pobytu v České republice pro cizince – se v posledních letech stala jedním z častých řešení nepříznivé situace na domácím trhu práce. Zaměstnanecká karta umožňuje zahraničním občanům pobývat legálně na území Česka za účelem zaměstnání po dobu delší než 90 dnů a zároveň vykonávat práci na konkrétní pozici, pro niž byla vydána.

V této souvislosti mluvíme tedy o tzv. duálním charakteru zaměstnanecké karty – zaměstnanec má jejím prostřednictvím zajištěna dvě různá oprávnění, aniž by musel žádat u dvou různých institucí. To s sebou přináší výhodu v podobě rychlejšího vyřízení, než jak by tomu bylo u dvou rozdílných oprávnění vydávaných zvlášť.

 

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Prvotní povinností zaměstnavatele je nahlášení pozice Úřadu práce, souhlas se zařazením dané pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a také se zveřejněním pozice na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto opatření má zabránit znevýhodnění případných domácích kandidátů. Pozice je totiž zveřejněna Úřadem práce po dobu 30 dnů a teprve poté, co se nepodaří místo nabídnout uchazeči z řad českých občanů, přechází do centrální evidence uvedené výše. 

Zaměstnanec pak žádá o kartu osobně na zastupitelském úřadu ČR ve svém státě (případně na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR, pokud zde již legálně dlouhodobě pobývá). Je nutné podat vyplněný formulář „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, do nějž musí žadatel zanést číslo, pod nímž je pracovní pozice zařazena v centrální evidenci. K formuláři se přikládá platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování na území ČR, aktuální fotografie, pracovní smlouva (příp. smlouva o smlouvě budoucí) a doklady prokazující požadovanou odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Správní poplatek činí 5000 Kč na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a 2500 Kč v případě podání žádosti na území ČR. Žadatel může být také vyzván k doložení dokumentů prokazujících jeho čistý trestní rejstřík a bezinfekčnost.

Co se týče samotné pracovní smlouvy, požaduje se, aby v ní byla konkrétními podmínkami upravena mzda a rozsah pracovní doby. Mzda nesmí být nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy a pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin týdně. (Splnění této podmínky má výjimku v případě, že zaměstnáváte cizince, který již držitelem zaměstnanecké karty je, a bude tak zaměstnáván pouze na nové pracovní pozici.)

 

A jak je to s legislativou?

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

  • Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat pro všechny druhy zaměstnání – bez ohledu na požadovanou úroveň odborné způsobilosti.
  • Zaměstnanecká karta bývá obvykle vydávána na dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však na 2 roky, s možností prodloužení zaměstnanecké karty, a to i opakovaně
  • Lhůta pro rozhodnutí ohledně žádosti činí 60 dnů, ve velmi složitých případech může však být i 90 dnů
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat pro občany třetích zemí – tedy pro občany všech států světa kromě členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska; karta se také nevztahuje na rodinné příslušníky občanů výše uvedených států, kteří jsou žadateli nebo držiteli pobytové karty rodinného příslušníka EU/EHP a Švýcarska

 

Možnost využití služeb profesionálů

Vzhledem k tomu, že proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je celkem složitý, máte možnost svěřit veškeré administrativní záležitosti do rukou profesionálů. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných pracovníků ze zahraničí a zároveň s vyřízením všech důležitých kroků k obdržení zaměstnanecké karty pro zvolené uchazeče. Můžete tak využít šance získat pro svou společnost kvalitní pracovníky ze zahraničí bez nutnosti zabývat se namáhavou administrativou. V daném případě taktéž snímáte poměrně vysoké riziko zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu, ke kterému často dochází i na základě relativně malých chyb při vyplňování formuláře. Zanechte nám potřebné informace zde a my se s vámi co nejdříve spojíme.

Psali jsme také:

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR