Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí | WORKINTENSE
Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Zaměstnanecká karta – program, který umožňuje českým firmám nabírat kvalitní personál ze zahraničí

Reading time: 4 mins

Zaměstnanecká karta – druh povolení k dlouhodobému pobytu v České republice pro cizince – se v posledních letech stala jedním z častých řešení nepříznivé situace na domácím trhu práce. Zaměstnanecká karta umožňuje zahraničním občanům pobývat legálně na území Česka za účelem zaměstnání po dobu delší než 90 dnů a zároveň vykonávat práci na konkrétní pozici, pro niž byla vydána.

V této souvislosti mluvíme tedy o tzv. duálním charakteru zaměstnanecké karty – zaměstnanec má jejím prostřednictvím zajištěna dvě různá oprávnění, aniž by musel žádat u dvou různých institucí. To s sebou přináší výhodu v podobě rychlejšího vyřízení, než jak by tomu bylo u dvou rozdílných oprávnění vydávaných zvlášť.

 

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Prvotní povinností zaměstnavatele je nahlášení pozice Úřadu práce, souhlas se zařazením dané pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a také se zveřejněním pozice na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto opatření má zabránit znevýhodnění případných domácích kandidátů. Pozice je totiž zveřejněna Úřadem práce po dobu 30 dnů a teprve poté, co se nepodaří místo nabídnout uchazeči z řad českých občanů, přechází do centrální evidence uvedené výše. 

Zaměstnanec pak žádá o kartu osobně na zastupitelském úřadu ČR ve svém státě (případně na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR, pokud zde již legálně dlouhodobě pobývá). Je nutné podat vyplněný formulář „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, do nějž musí žadatel zanést číslo, pod nímž je pracovní pozice zařazena v centrální evidenci. K formuláři se přikládá platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování na území ČR, aktuální fotografie, pracovní smlouva (příp. dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí) a doklady prokazující požadovanou odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Správní poplatek činí 5000 Kč na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a 2500 Kč v případě podání žádosti na území ČR. Žadatel může být také vyzván k doložení dokumentů prokazujících jeho čistý trestní rejstřík a bezinfekčnost.

Co se týče samotné pracovní smlouvy, požaduje se, aby v ní byla konkrétními podmínkami upravena mzda a rozsah pracovní doby. Mzda nesmí být nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy a pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin týdně. (Splnění této podmínky má výjimku v případě, že zaměstnáváte cizince, který již držitelem zaměstnanecké karty je, a bude tak zaměstnáván pouze na nové pracovní pozici.)

 

A jak je to s legislativou?

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

I zde samozřejmě platí jistá pravidla daná zákonem, s nimiž je dobré se seznámit ještě před tím, než žádost podáte, abyste předešli případným nedorozuměním a komplikacím. Je tedy třeba vědět, že:

  • Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat pro všechny druhy zaměstnání – bez ohledu na požadovanou úroveň odborné způsobilosti.
  • Zaměstnanecká karta bývá obvykle vydávána na dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však na 2 roky, s možností prodloužení zaměstnanecké karty, a to i opakovaně
  • Lhůta pro rozhodnutí ohledně žádosti činí 60 dnů, ve velmi složitých případech může však být i 90 dnů
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat pro občany třetích zemí – tedy pro občany všech států světa kromě členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska; karta se také nevztahuje na rodinné příslušníky občanů výše uvedených států, kteří jsou žadateli nebo držiteli pobytové karty rodinného příslušníka EU/EHP a Švýcarska

 

Možnost využití služeb profesionálů

Vzhledem k tomu, že proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je celkem složitý, máte možnost svěřit veškeré administrativní záležitosti do rukou profesionální recruitingové či personální agentury. V rámci služby Recruitment vám pomůže s výběrem vhodných pracovníků ze zahraničí a zároveň s vyřízením všech důležitých kroků k obdržení zaměstnanecké karty. Můžete tak využít šance získat pro svou společnost kvalitní pracovníky ze zahraničí bez nutnosti zabývat se namáhavou administrativou. V daném případě taktéž snímáte poměrně vysoké riziko zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu, ke kterému často dochází i na základě relativně malých chyb při vyplňování formuláře. 

Psali jsme také:

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele celé výroby či pouze její dílčích částí.

Outsourcing výroby lze rozdělit do dvou...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V dohodě se také může sjednat způsob jejího ukončení. Pokud...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců využívá personální agentura pro spolehlivější hodnocení uchazečů.

Psychodiagnostika...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Nejjednodušší a nejlevnější metoda vyhledávání zaměstnanců firmou je umístění nabídek práce na vlastních webových stránkách, kde zájemci o práci...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR