Aktuality
You are here:
  1. Domů
  2. / Blog

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE
Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná. Předpokladem pro vykonávání této pracovní pozice je, že máte oprávnění k ovládání vysokozdvižného vozíku (VZV). Účinnost vysokozdvižného vozíku...

Seznamte se s personální agenturou Goodworker

Seznamte se s personální agenturou Goodworker

Goodworker je dceřinou společností personální agentury Workintense a poskytuje firmám zaměstnance z řady východoevropských zemí včetně Ukrajiny, Moldávie nebo Běloruska. Díky tomu, že disponujeme vlastním vízovým a právním oddělením, jsme schopni při náboru cizinců zajistit celý proces, tzn....

Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Pojem “stáž” vychází z francouzského slova “stage” a dá se překládat jako zkušební doba nebo školení. Samotný výraz stage zase pochází z francouzského výrazu “etage”, označení pro pobyt. Prapůvodně se tak jako stážisti oslovovali studenti středních a vysokých škol na školicím pobytu. Postupem...

Příprava na výběrové řízení

Příprava na výběrové řízení

Výběrové řízení je nedílnou součástí procesu náboru nových zaměstnanců. Vše začíná již definováním volné pracovní pozice a sepsáním pracovního inzerátu. Tato úvodní fáze je velmi důležitá, protože míč je na Vaší straně a přímo ovlivní počet a kvalitu uchazečů, kteří se Vám přihlásí. S rozvojem...

Produktivita práce je cíl k úspěšnému podnikání

Každá společnost podniká za účelem zisku. Proto společnosti neustále hledají způsoby, jak osekat náklady a zvýšit příjmy. Jedním z klíčových parametrů je pak produktivita práce. Ta se dá měřit v rámci organizace jako celku nebo se dá přepočítat na jednoho zaměstnance. Nejobecnější ekonomická...

Postihy za porušení bezpečnosti práce

Postihy za porušení bezpečnosti práce

Pakliže se chystáte podnikat nebo již podnikáte, jednou z oblastí, které se zajisté nevyhnete, je bezpečnost práce. V české legislativě jsou zakotveny právní úpravy, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zkráceně BOZP) ošetřují. Ze zákonů, předpisů a norem vyplývají povinnosti, jež je...

Kariérní poradenství pro dospělé

Kariérní poradenství pro dospělé

Kariérní poradenství se dá rozdělit na kariérní poradenství pro děti a mládež a na kariérní poradenství pro dospělé. V prvním případě obvykle radí profesionálové dětem, na jakou školu se přihlásit a provádějí diagnostické testy. V případě dospělých lidí je hlavní institucí Úřad práce České...

Co dělat, když hledám pracovníky?

Co dělat, když hledám pracovníky?

Najít kvalitní zaměstnance se často podobá hledání jehly v kupce sena. Přesto existují účinné nástroje, jak svého vyvoleného zaměstnance nalézt. Chce to jen trochu kreativity, času a trpělivosti.

Kde hledat pracovníky

Zaměstnanci se dají nalézt mnoha způsoby, přičemž ty nejefektivnější si...

HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

Personální agentury jsou šikovným pomocníkem, který dokáže vytrhnout trn z paty. V rámci HR pro firmy nabízí společnostem řadu užitečných služeb. Organizace se nejvíce obracejí na personální agentury v případech, kdy jim chybí pracovníci, potřebují krátkodobě navýšit stav svého personálu,...

Kdy se vyplatí brigádníci

Kdy se vyplatí brigádníci

Covidová opatření se postupně rozmělňují, začínají letní měsíce a s nimi i každoroční poptávka po brigádnících. Zde je nutné upozornit, že pracovní právo České republiky pojem “brigáda” nezná. Jedná se tak o práce konané mimo pracovní poměr, případně o krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR