Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Psychodiagnostika

Psychodiagnostika

Doba čtení: 2 mins
Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců může personální agentura využívat pro detailnější hodnocení uchazečů.

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje personální agentuře vyhledat nového zaměstnance pro výkon poptávané pozice a plánovat osobní rozvoj u stávajících zaměstnanců.

Pomocí testování personální agentura komplexně, objektivně a rychle zorientuje se v osobnosti testované osoby.

A také zjistí dispozice pro výkon poptávané pozice a možnosti profesního růstu uchazeče z hlediska intelektu, osobnostních charakteristik a vnitřní motivace.

Psychodiagnostika pomáhá nejen zaměstnance hodnotit a motivovat, také ale analyzovat jejich výkonnost.

 

K tomu personální agentura může používat Rozhodovací analýzu, při které jednotlivé vlastnosti a schopnosti pracujících rozebírá a vyhodnocuje v tabulce. Hodnocení je důležité pro zvýšení motivace a pomáhá řešit pracovní problémy či ujasnit si cíle mezi jednotlivými zaměstnanci.

V systému hodnocení se uplatňují následující druhy testů:

  • výkonové testy informují o logickém myšlení uchazeče a o jeho schopnosti řešit praktické a systémové úkoly, vypovídají o tom, jak rychle je člověk schopen učit se novým poznatkům (měří intelekt);
  • z výsledků osobnostních testů lze posoudit osobnostní vlastnosti a efektivitu výkonu zaměstnance na poptávané pozici (jsou hlavními testy pří výběrových řízeních);
  • motivační testy zjišťují motivaci pracovníků k dosahování nadprůměrných výsledků a dávají tak zpětnou vazbu manažerům ke stylu vedení.