Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Pracovní agentura

Pracovní agentura

Reading time: 5 mins
Pracovní agentura

Agenturní zaměstnávání je oblíbené pro svoji flexibilitu. Funguje na bázi, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje ve společnostech, které potřebují pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců. Zajímavé je, že ačkoliv ve světě se jedná o rozšířený způsob zaměstnaneckého poměru, v České republice takto pracuje jen přibližně 2,4% aktivní populace.  

Co je to pracovní agentura

Pod pojmem pracovní agentura se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má zvláštní povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Toto povolení uděluje Generální ředitelství Úřadu práce. Agenturní zaměstnávání funguje tak, že pracovní agentura za úplatu dočasně poskytne své zaměstnance třetí straně (nazývá se uživatel). Veškerá zákonná pojištění a personální agendu má na starosti agentura, zaměstnanec vykonává pracovní činnost obvykle v prostorách uživatele. Právním předpisem vymezujícím působnost agentur práce na území České republiky je zákon o zaměstnanosti, který upravuje základní rámec tohoto typu zprostředkování zaměstnání. Za agenturní zaměstnávání zákon považuje uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (nikoli dohody o provedení práce) mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele.

Formy zprostředkování zaměstnání agenturou práce

Zákoník práce upravuje zprostředkování zaměstnání pracovními agenturami. Konkrétně stanovuje tři základní formy. Jedná se o vyhledání zaměstnání pro fyzické osoby, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele a  zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele.

 • Vyhledání zaměstnání pro fyzické osoby. V těchto případech pracovní agentury zastupují uchazeče o zaměstnání při jednání s firmami. Pomáhají zájemcům nalézt vhodné pracovní místo a poskytují poradenskou činnost (například správná úprava životopisu, vystupování na pohovoru, sebeprezentace a podobně). Agentura práce si uloží osobní údaje kandidáta do interní databáze a v případě, kdy se objeví vhodná pracovní pozice, pozve uchazeče na výběrový pohovor.  V případě úspěšného absolvování pohovoru zaměstnavatel uzavře s kandidátem pracovní smlouvu.
 • Vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele. Mnoho agentur využívá pro vyhledávání zaměstnanců pasivní zdroje. Klasicky se jedná o interní databáze, databáze pracovních úřadů nebo online databáze internetových pracovních portálů. Posledně uvedená možnost nenabízí jen online databáze uchazečů, nýbrž funguje i jako inzertní místo pracovních příležitostí. Výhodou pracovních agentur je, že se na nábor zaměstnanců úzce specializují, takže mají v tomto oboru mnoho zkušeností. V posledních letech nabyl na významu tzv. headhunting (z anglického headhunter, lovec lebek). Cílem headhuntingu je oslovení a následné přetáhnutí konkrétního pracovníka od konkurence. Typicky se jedná o vysoce kvalifikované specialisty, kteří pracují na obdobné či identické pozici. Headhunting je nejrozšířenější v IT oborech. 
 • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele. Tato forma je atraktivní zejména pro podniky, které poptávají větší množství pracovníků pro méně kvalifikované činnosti často pouze na dobu určitou. Může se jednat o doplňování zboží v supermarketech, ostrahy, stavební práce a podobně. Podnik osloví pracovní agenturu a ta mu za úplatu poskytne zaměstnance. Ti ale nevstupují do pracovního poměru s klientem. Za zaměstnance v tomto případě jedná agentura, a proto jsou veškeré zaměstnanecké výhody a bonusy závislé na smluvních podmínkách mezi klientem a agenturou.

Výhody a nevýhody při zaměstnávání přes pracovní agenturu

Výhody pro uživatele

 • uživatel není povinen hlásit agenturní pracovníky na úřadech a přihlašovat je k platbě zdravotního a sociálního pojištění a daně,
 • uživateli odpadá administrativa spojená s uzavíráním smluv a dohod, vypočítáváním mezd, odváděním pojistného a daně, s výpovědí apod.,
 • jedná se o flexibilní způsob najmutí pracovníků, kdy je možné získat v případě nutnosti pracovníky i téměř okamžitě, se zkušenostmi s daným typem práce, v potřebném množství apod.,
 • uživatel nemusí vynakládat prostředky na hledání a výběr pracovníků, protože agentura většinou nabízí brigádníky již prověřené z jiných brigád,
 • Není-li uživatel spokojený s pracovníkem, lze jej relativně rychle a snadno vyměnit za jiného

Nevýhody pro uživatele

 • firma dopředu neví, jaký pracovník přijde a zda se na danou práci hodí; pracovníky vybírá agentura na základě případných poskytnutých kritérií,
 • relativně dražší oproti „klasickému“ pracovníkovi zaměstnanému na základě dohody

 

Výhody pro zaměstnance

 • jednoznačnou výhodou personálních agentur je široký výběr pracovních nabídek,
 • rychlý proces nástupu do nové práce,
 • pracovní agentury jsou odborníky v oboru zaměstnávání a měly by být odbornou podporou pro zaměstnance a zároveň pravou rukou pro firmy.
 • pracovní agentury do jisté míry zastávají pozici odborů, snaží se komunikovat s firmou a snaží se řešit problémy agenturních zaměstnanců, které většinou ve firmě nejsou vyslyšeny.
 • zaměstnanci pracovní agentury mají častokrát možnost využívat benefity firmy a zároveň benefity agentury (např. výhodné tarify, vánoční dárečky, společenské akce apod.)

Nevýhody pro zaměstnance

 • agenturní zaměstnanci jsou do firmy přiděleni na základě Dohody o dočasném přidělení, což firmám umožňuje zaměstnance poměrně flexibilně nabírat a ukončovat a na základě toho jsou zaměstnanci ukončováni bez nároku na odstupné a v rychlém sledu.
 • agenturní zaměstnanci jsou ve firmách považováni za rezervu, která firmě umožňuje pružně reagovat např. na změny na trhu.
 • agenturní zaměstnanci mají smlouvu vždy na dobu určitou.

Psali jsme také:

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR