Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Práce přes personální agenturu. Jak na to?

Práce přes personální agenturu. Jak na to?

Doba čtení: 3 mins
Prace přes personální agenturu

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své provozní náklady a při tom zachovávají vysokou kvalitu svých výrobků či služeb. Jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání je pečlivý a profesionální výběr zaměstnanců.

Jednou z možností, jak najít vhodného zaměstnance jsou personální agentury, které přinášejí zajímavé výhody. Využívají propracované nástroje a osvědčené metody náboru personálu, úzce se specializují a mají odborně vyškolený personál právě v daném oboru. Jejich náboráři hledají uchazeče každý den, a také proto mají agentury práce zpravidla k dispozici rozsáhlou databázi talentů.

Úkolem personální agentury je provedení výběrového řízení a poskytnutí nejoptimálnějšího řešení svému zákazníkovi. Agentura práce zkrátka působí jako jakýsi filtr, který usnadňuje výběr vhodných kandidátů. Kromě toho poskytuje příležitost ušetřit peníze a čas, protože její zákazník nemusí vést jednání, analyzovat informace o uchazeči a zpracovávat výsledky testů a dotazníků.

Personální agentura je prostředníkem mezi uchazečem o práci a zaměstnavatelem. Avšak klientem, který platí personální agentuře za její služby, je zaměstnavatel. Cílem konzultantů pracovní agentury je vyhledání, zhodnocení a výběr kandidátů , kteří odpovídají požadavkům zákazníka.

Dalším bodem je zajištění setkání mezi uchazečem o pracovní pozici a zaměstnavatelem.

Profesionální konzultant personální agentury je taktéž schopen poradit kandidátovi, jak nejlépe se připravit na pohovor s potenciálním zaměstnavatelem.

Personální agentura – postup v praxi

Prvním krokem je kontaktování personální agentury uchazečem s tím, aby ho podporovala ve výběrovém řízení na volné pozice.

Na druhé straně personální agentura za využitím speciálních metod vyhledá a vybere odpovídající kandidáty na volné pozice dle požadavků potenciálního zaměstnavatele. Výsledkem je seznam relevantních kandidátů, kteří již prošli pečlivým výběrem a následně budou pozváni na pohovor.

Dále již personální agentura dočasně přiděluje zákazníkovi svého zaměstnance k výkonu práce na základě pracovní smlouvy nebo v dohody o pracovní činnosti.

Za zprostředkování zaměstnání personální agentuře uchazeči neplatí žádný poplatek.

Zákazníkem personální agentury je bezprostředně zaměstnavatel, který také platí agentuře za její služby, jež jsou poskytované na základě dříve uzavřené smlouvy. Poplatek se zpravidla odvíjí od hrubé mzdy přiděleného uchazeče a je určen konkrétní procentní sazbou.

Volba správné personální agentury

  •  Personální agentury se liší dle typu nabízených služeb, regionu kde působí, oblasti, na kterou se specializují a také dle oboru působnosti nabízených dočasných zaměstnanců.
  • Při volbě agentury práce, je  velmi důležité si vybrat správně.
  • Začněte tím, že si vytvoříte seznam personálních agentur, působících v regionu, kde hledáte zaměstnání či zaměstnance.
  • Pokuste se najít relevantní informace o kvalifikovanosti jednotlivé agentury práce. Mohou vám k tomu posloužit například reference, zveřejňované na webu.
  • Posledním krokem je výběr ze seznamu těch personálních agentur, které vyhovují vašim potřebám z hlediska oborového zaměření i kvalifikovanosti.

Psali jsme také:

Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku...

V současné době se český pracovní trh potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností. Pakliže se tato skutečnost negativně promítá i do vaší...

Outsourcing logistiky – nástroj přinášející...

O outsourcingu, tedy vyčlenění některých vedlejších činností firmy a jejich svěření jiné společnosti, jste zajisté už slyšeli. Tato služba je ve...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Nejjednodušší a nejlevnější metoda vyhledávání zaměstnanců firmou je umístění nabídek práce na vlastních webových stránkách, kde zájemci o práci...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Komunikační schopnosti - Workintense

"Výborné komunikační schopnosti": co to...

Takže Vy si myslíte, že máte dobré komunikační schopnosti? To asi nebudete sami…

Téměř každý uchazeč uvádí, že má vynikající komunikační...

7 trendů v recruitmentu pro nejbližší budoucnost

7 trendů v recruitmentu pro nejbližší budoucnost

Doba se neúprosně mění a s ní i způsob, jakým funguje recruitment - nábor lidí do zaměstnání. Zatímco v dřívějších letech bývalo pravidlem, že počet...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V dohodě se také může sjednat způsob jejího ukončení. Pokud...

Ukrajinci z trhu práce ČR postupně zmizí

“Ukrajinci budou jako zdroj pracovní síly v ČR...

Pracovníci z Ukrajiny – dlouhodobá opora českého stavebnictví, výroby i logistiky. Levní, motivovaní zaměstnanci, kteří dlouhodobě pracují na pokraji...

7 důvodů, proč jsou dočasní zaměstnanci vhodným...

Proces dočasného zaměstnávání, tzv. temporary staffing, patří ve světě k běžným typům zaměstnaneckého poměru. Také na českém trhu začíná pomalu...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR