Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / About us
  3. / Prezentace Europa Workintense

Informace k nakládání s osobními údaji „GDPR“

Informace k nakládání s osobními údaji „GDPR“

Informace k nakládání s osobními údaji

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou: veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat.

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Úřad práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, rozhodl takto:

Certifikáty kvality, pojistné smlouvy pro provozní činnost, společnost Europa Workintense

Povolení MPSV

Jsme řádným držitelem všech patřičných a potřebných licenčních povoleni MPSV, regulujících činnost personálních agentur.

Osvědčení a certifikáty kvality:

Projekčně profiloví a dceřiné společnosti jsou certifikované v systémech ISO 9000, HASP a TUV, CЭ, které potvrzuji  kvalitu výrobního procesu, kvalitu řízení a managementu, námi vyrobených produktů a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

Informační systém ERP „IQ-HR“

Informační systém ERP „IQ-HR“ - Europa Workintense

Na základě vzrostlé poptávky po personalizovaném systému ze strany personálních agentur se společnost Workintense rozhodla vybudovat ERP prostředí odpovídající agenturním potřebám. „IQ-HR” se stane skvělým pomocníkem jakékoli personální agentury. Systém umožňuje plnou integraci napříč společnosti, až k provozu zákazníka. Ocenit můžete též IQ-HR propojení s pracovními portály a mnoho dalších výhod.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Prezentace Europa Workintense

Newsletter

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete cokoliv, co se týká našich produktů nebo služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat.