Úvodní stránka
You are here:
  1. Domů
  2. / Tags
  3. / Úvodní stránka

Personální - pracovní agentura Europa Workintense spol s.r.o. provozuje službu personální leasing. Našim úkolem je zajišťovat stabilní agenturní zaměstnanci s min. fluktuací. Sezonní personál, brigádníci, temporary help, zajištění HR kapitálu, agenturní zaměstnávaní

Personální - pracovní agentura Europa Workintense spol s.r.o. provozuje službu personálního leasingu

Workintense - zajištěni agenturních pracovníku ve prospěch a k výkonu určitých úkolu v provozu zákazníka formou poskytnuti služby personální leasing.

„Průmyslový outsourcing“ - outsorcingová agentura Europa Workintense s.r.o. - orientace na realizaci systémových celku, procesu a funkci, celkové nebo částečné výroby kde je značný podíl ruční/manuální práce, realizace ucelených celků výrobních, logistických a technologických procesů ve výrobě, logistice, službách a IT, plněni smluvních závazku v našem provozu v systému vlastních výrobních kapacit alokovaných ve východní a centrální Evropě anebo se zřízením naše provozovny v místě nebo poblíž provozu smluvního partnera, anebo přímo pronájem výrobních kapacit smluvního partnera pro zajištění kompletních procesů a následné interpretaci splněných cílu a konkrétního díla do dalšího zpracováni zákazníkem. Provozujeme také outsourcing procesu personalistiky a mzdové agendy. Pojištěni odpovědnosti dle smluvního vztahu, ručíme za splnění cíle a realizaci konkrétního díla

„Průmyslový outsourcing“ - outsorcingová agentura Europa Workintense s.r.o.

„Průmyslový outsourcing“ je smluvní převod objednatelem určitých podnikatelských  procesů, výrobních funkcí, které se sjednocuji v systémové ucelené celky a dílo do režijních kapacit zákazníka – odběratele s následným obnovením procesu v provozu dodavatele partnera. Subdodavatelsky způsob plněni smluvních závazku a díla.

Personální, pracovní, outsourcingová agentura Europa Workintense spol s.r.o. je orientována na zajištění HR kapitálu profesí: kvalifikované dělníky, řemeslné, technické, manuální, servisní, administrativní, IT, zdravotní personál z východní Evropy, především Ukrajina a jiné východoevropské státy. Působíme na trhu práce východní, centrální a západní Evropy. Orientujeme se na personální leasing, agenturní zaměstnávaní, recruitment. Outsourcing systémových celku s významným podílem ruční práce

Personální, pracovní, outsourcingová agentura Europa Workintense spol s.r.o.

Od doby svého založeni v roce 1996 společnost Europa Workintense spol s.r.o. je orientovaná na zajišťováni spolehlivého, správně motivovaného a pracovitého personálu z východní Evropy na pracovní trh České republiky / Slovenska  a s postupným rozvojem  provozních a obchodních aktivit do všech státu východní centrální a zapadni Evropy.

Společnost historicky je rozdělena na tři provozní divize/odvětví dle hlavních podnikatelských aktivit.

Centrála - Praha

Centrála personální a outsourcingové agentury Praha - Europa Workintense spol. s r. o.

Přes centrálu naší personální a outsourcingové agentury v Praze zajišťujeme profesionální výběr zaměstnanců, Temporary help (brigádníci a agenturní zaměstnanci na dočasnou výpomoc), Outsourcing, Recruitment. Několik stovek nabídek práce. Zprostředkování práce pro uchazeče při hledání práce je zdarma.

Provozovna a kontaktní adresa: Praha 5 - Smíchov, 150 00, ul. Na Plzeňce 1235/2

Bez mezer a znaménka +
Popište prosím předmět Vašeho zájmu (max. 300 znaků)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úvodní stránka

Newsletter

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete cokoliv, co se týká našich produktů nebo služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat.